Bezplatná online knihovna

Česká slavistika 2018

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 8,94
ISBN: 978-80-88296-00-3
JAZYK: čeština
AUTOR: Lenka Paučová (ed.),
CENA: ZDARMA

Užijte si čtení Česká slavistika 2018 Lenka Paučová (ed.), knih epub zdarma

Popis:

Svazek přináší kapitoly z teorie a dějin slovanských kulturních areálů, z jazyka, literatury, pojednání o mezikulturních stereotypech, ženské poezii, tendenci k jazykovému analytismu, o filozoficky signifikantních básnických obrazech, o poezii a moderních technologiích, o Rilkovi a české spirituální poezii, práce komparativní, genologické a tematologické, např. o sametové revoluci a jejím působení na české překlady ruské literatury pro děti, o italské koncepci českého národního obrození, o židovských motivech, o čtyřech živlech v Deníku spisovatele F. M. Dostojevského, o tzv. žánrové čistotě v tištěných a elektronických textech, o médiích a kulturní identitě, o působení ruské literatury a ruské literární vědy na světový literární proces, o literárněkritických pracích P. V. Anněnkova, o kulturních modelech ruské literárněvědné emigrace v meziválečném Československu, o folkloristické práci (moravských sběrech) zakladatele brněnské slavistiky Franka Wollmana. Jak je vidět, jednotlivé části svazku obepínají jak tradice, z nichž vychází česká slavistika, tak relativně nové jevy spjaté s novými technologiemi, ale i široké srovnávací studie spojující stav a dynamický vývoj jazyka a literatury a jejich politické aspekty v prostoru slovanských kultur.

.... Petr Hora-Hořejš - Zdeněk Volný: Toulky českou minulostí 14, Via facti, Praha 2016 ... Výpis publikací - Masaryk University ... . Marie Michlová: Byli jsme a budem aneb Česká každodennost 1914 - 1918, Čas, Řitka 2013 Emancipace a 1. světová válka. Vzdělávací oblast. Historie emancipace žen . Témata Jubilejní 20. ročník brněnské česko-slovenské konference Ve středu 7. prosince 2016 se na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity konal jubilejní, už dvacátý ročník brněnské česko-slovenské konference. Pod záštitou České asociace slavistů společně s Ústavem slavistiky FF MU, Liter ... Česká asociace slavistů ... . Pod záštitou České asociace slavistů společně s Ústavem slavistiky FF MU, Literárního informačního centra v Bratislavě, Slavistické společnosti Franka ... Česká slavistika 2018, year: 2018. Jazykovyje osobennosti sovremennogo russkogo vnešnepolitičeskogo diskursa GAZDA Jiří. Article in Proceedings Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.-8. 9. 2017, year: 2018 Česká slavistika 2018 Lenka Paučov á (ed.), ... Česká slavistika 2003 Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. 295 Kč ... Москва: МАКС Пресс 2018, 426‒429. Janyšková, I. ‒ Karlíková, H., Specifika etymologické analýzy staroslověnské slovní zásoby (na materiálu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Slavia 87, 2018, seš. 1-3, 149-157 (= Česká slavistika 2018) 2018 (September) Russia, Tomsk state univerzity, Lecture stay; 2018 (October) Poland, Silezia Univerzity Katowice, Lecture stay. Other academic activities, research projects, grants. MU Depute in HEI — Masaryk University; Internal Member of Committee for Research Infrastructure Development — Masaryk University KDO JE KDO v české slavistice je elektronická biografická databáze českých odborníků zabývajících se v nejširší míře všeobecně problematikou kultury, jazyka, literatury, umění, historie a společnosti slovanských národů a států. 2018. Česká slavistika 2018 PAUČOVÁ Lenka POSPÍŠIL Ivo ZELENKA Miloš. Editorství tématického sborníku Rok: 2018, druh: Editorství tématického sborníku. Denník spisovateľa ako opomenutá hodnota. Po stopách denníku v tvorbe F. M. Dostojevského PAUČOVÁ Lenka. Další prezentace na konferencích Arealová slavistika a dnešní svět, Monografie z filologicko-arealových studií (ed.). Brno: Česká asociace slavistu, Tribun EU, 2010, s. 91-101. JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Paradoks ženske v delu Janeza Trdini. In Aleš Bjelčevič. Monografija o življenju in delu Janeza Trdine Zastavil sem svoje življenje. Mengeš: Muzej 2005. - 28. 3. 2018 Prezentace sborníku ze 7. mezinárodního balkanistického sympozia, Praha, duben 2018 Konference Ruská revoluce a Západ. Historický ústav AV ČR, Kutná Hora, 10. 4. 2018 Česko-srbská konference Vznik Československa a Jugoslávie na konci Velké války 1918, Brno, květen 2018 SLAVISTIKA Ročník 53 • 2018 • 2. SLAVICA SLOVACA SLAVISTIKA ORGÁN SLAVISTICKÉHO ÚSTAVU JÁNA STANISLAVA SAV A SLOVENSKÉHO KOMITÉTU SLAVISTOV Hlavný redaktor: Peter Žeňuch Redakčná rada: Mojmír Benža, Erika Brtaňová, Václav Čermák (Česká republika), Mária Dobríková, Ján Doruľa, Júlia Dudášová-Kriššáková ... Česká literatura 1. poloviny 19. století. Čtvrtek 3. ledna 11.20 - 12.50 (2) Učebna č. 3. Metodologická problematika literárních dějin a jejich periodizace obecně. 14.40 - 16.10 (2) Učebna č. 4 Politický, společenský a kulturní vývoj českých zemí v 19. století února 2018 Proměny české slavistiky po roce 1989 Obecná slavistika a slavistické instituce 9:00 - 10:20 (včetně diskuse) předsedá Helena Ulbrechtová 1. oško Suvajdžić (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu) Međunarodni sastanci slavista - od Praga do Beograda (1929-2018) 2. Peter Žeňuch (Ústav slavistiky Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,(AV ČR) (člen) Člen oborové rady dr. studia: FF UK, Ústav východoevropských studií, Slovanské literatury Člen oborové rady dr. studia: FF OU, Katedra slavistiky, Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika Formirovanije vzaimnych obrazov i...