Bezplatná online knihovna

Péče v závěru života

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 6,99
ISBN: 978-80-734-5496-8
JAZYK: čeština
AUTOR: Helena Kisvetrová
CENA: ZDARMA

Nejlepší Péče v závěru života pdf, kterou zde najdete

Popis:

Cílem odborné publikace je seznámit čtenáře s vybranými aspekty péče o pacienta v závěru života. Kniha je určena lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým profesionálům, psychologům i sociálním pracovníkům, kteří v rámci multiprofesního týmu pečují o terminálně nemocné v institucionálním prostředí. Kniha je tematicky rozdělena na dvě části. V první části se čtenář seznámí s terminologickým vymezením a historickým vývojem péče o terminálně nemocné, včetně významných průkopnických osobností v této oblasti. Ve druhé části se kniha specificky zaměřuje na úzkost ze smrti, důstojnost, sociální podporu v institucionálním prostředí a duchovní podporu v současné sekulární společnosti, čímž je v české zdravotnické literatuře zcela ojedinělá. Přínosem pro čtenáře je i skutečnost, že kniha vytváří platformu pro další odbornou diskuzi o optimálních intervencích při institucionální péči o pacienta v závěru života.

... do popředí téma, jaká léčba přinese konkrétnímu pacientovi smysluplnější poslední roky života ... Kniha Péče v závěru života - Helena Kisvetrová | knizniklub.cz ... . Konzervativní nefrologická léčba s integrovanou podpůrnou péčí nabízí srovnatelnou... 1.3 Péče v závěru života . 2 Historické aspekty péče v závěru života . 2.1 Středověk: fenomén ženského léčitelství a péče . 2.2 16. až 18. století . 2.3 19. století: charitativní aspekt počátků hospicové péče . 2.4 20. století: počátky moderní hospicové péče . 2.5 Období inovace a specializace hospicové ... ... Péče v závěru života - E-shop Maxdorf ... . 2.4 20. století: počátky moderní hospicové péče . 2.5 Období inovace a specializace hospicové ... 1.3 Péče v závěru života 2 Historické aspekty péče v závěru života 2.1 Středověk: fenomén ženského léčitelství a péče 2.2 16. až 18. století 2.3 19. století: charitativní aspekt počátků hospicové péče 2.4 20. století: počátky moderní hospicové péče 2.5 Období inovace a specializace hospicové péče Domácí hospic Srdcem nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v ... Paliativní péče není jen péče v závěru života! Paliativní péče může zlepšit kvalitu života u lidí se závažnou nemocí již od diagnózy a může být poskytována současně s léčbou zaměřenou na prodloužení života či vyléčení. Současné výzkumy ukazují, že čím dříve je paliativní péče zahájena, tím ... Na XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci Brněnských onkologických dnů 2014 byl zařazen také blok na téma péče o pacienty v závěr...