Bezplatná online knihovna

The Journal of Culture 1: Číslo 1, ročník 6, 2017

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 8,2
ISBN: 1805-2886
JAZYK: čeština
AUTOR: -
CENA: ZDARMA

Užijte si čtení The Journal of Culture 1: Číslo 1, ročník 6, 2017 - knih epub zdarma

Popis:

První monotematickéčíslo 6. ročníku periodika The Journal of Culture je věnováno vizuální antropologii, která tvoří svébytnou subdisciplínu sociokulturní antropologie. O expanzi vizuální antropologie, tematické oblasti antropologie, lze uvažovat až v 60. a 70. letech 20. století, protože do té doby se rozvíjela v rámci terénních antropologických výzkumů v podobě etnografického filmu a etnografické fotografie. V průběhu 80 a 90. let se ale již vizuální antropologie prosadila na více obecné a stále více uznávané úrovni, neboť se snažila postihnout co nejširší spektrum vizuality člověka, společnosti a kultury. V současnosti se jedná o prestižní antropologickou disciplínu, která usiluje o studium rozmanitých vizuálních dimenzí lidské existence s cílem zachytit jejich smysl, roli a funkci ve společnosti. Stále více narůstající vliv vizuální antropologie posiluje skutečnost, že spolupracuje s dalšími společenskovědními i uměnovědnými disciplínami, jež vnímají vizualitu jako důležitý gnoseologický nástroj studia lidské společnosti.Různorodé pole promýšlení vizualitynabízí autoři jednotlivých studií. Eva Šlesingerová, Život jako biotechnologické umělecké dílo: Antropologie a umění živého Jana Kopelentova Rehak, Sacred Grounds in Baltimore: “Dignifying Beauty”, “Open Canvas”, “Garden Magic” and “Rebel City” Petr Kostrhun,Archeologie a umění Augustin F.C. Holl, Beyond Shamanism: Dissecting the Painting from Snake Rock in Namibia Lívia Šavelková, Indiáni, hraný film a kinematografie tzv. čtvrtého světa Kristýna Řeháčková, Oblast totemových sloupů: Stručná charakteristika jejich vzniku a vývoje na americkém severozápadním pobřeží

...lo 6. ročníku periodika The Journal of Culture je věnováno životnímu jubileu českého kulturního antropologa Václava Soukupa ... PDF Cultural and Natural Heritage Legal Instruments of Its ... ... . ... Číslo 2, ročník 6, 2017. ... The Journal of Culture in Honor of Václav Soukup Nakladatel: Pavel Mervart EAN: ISBN: 1805-2886 Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy. Ročník 2017. No. 1 - 15.01.2017 ... Volume 2017 / Ročník 2017. Volume 2018 / Ročník 2018. Volume 2019 / Ročník 2019. Categories / Rubriky (1) Štúdie / Studies ... číslo 1. Ročník 6, č ... The Journal of Culture 1: Číslo 1, ročník 6, 2017 ... . Volume 2018 / Ročník 2018. Volume 2019 / Ročník 2019. Categories / Rubriky (1) Štúdie / Studies ... číslo 1. Ročník 6, číslo 2. Ročník 6, číslo 3. Ročník 6, číslo 4 ... The Journal of Culture. Číslo 1, ročník 6, 2017. 90 Kč 100 Kč. Vložit do košíku. The Journal of Culture in Honor of Václav Soukup. Číslo 2, ročník 6, 2017. Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy. Ročník 2012. Číslo 1/2012 ... Volume 2017 / Ročník 2017. Volume 2018 / Ročník 2018. Volume 2019 / Ročník 2019. Categories / Rubriky (1) Štúdie / Studies ... číslo 1. Ročník 6, číslo 2. Ročník 6, číslo 3. Ročník 6, číslo 4. Ročník 7. Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy. ... Volume 2017 / Ročník 2017. Volume 2018 / Ročník 2018. Volume 2019 / Ročník 2019. Categories / Rubriky (1) Štúdie / Studies ... číslo 1. Ročník 6, číslo 2. Roční...