Bezplatná online knihovna

Usucapio: Vydržení v římském právu

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 12,31
ISBN: 978-80-87284-72-8
JAZYK: čeština
AUTOR: Petr Bělovský
CENA: ZDARMA

Petr Bělovský knihy Usucapio: Vydržení v římském právu epub máte k dispozici po registraci na našem webu

Popis:

Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva – vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt jeho existence spíše důsledkem než příčinou. Smyslem vydržení, jak o tom hovoří již právník Gaius, je zejména ochrana poctivého držitele věci, stejně jako zajištění právní jistoty při dispozici s majetkem. Jde svým způsobem o nutnost danou konstrukcí vlastnictví, resp. rozdílem mezi vlastnictvím, coby právem k věci, a držbou, coby faktickou mocí nad věcí. O klikatých cestách historického vývoje vydržení nejen v právu římském, ale také v československém právu 20. století a českém právu 21. století, pojednává tato kniha.

...konníku - komentář a prameny. Věcná práva ... Zákony a právo — Ekonomie, právo, zákony — Academia ... . Praha : Auditorium, 2017. ISBN 978-80-87284-65- BĚLOVSKÝ, Petr: Usucapio - vydržení v římském právu. (KRP) Praha : Auditorium, 2018. ISBN 978-80-87284-72-8 BÍLÝ, Jiří: Christianizace římského antického státu. (KRP) Ostrava : Key Publishing, 2016. Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva - vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Kniha Usucapio. Vydržení v římskem právu ... nakladatelství: Auditorium s.r.o. | Knihkupectví Karolinum ... . Kniha Usucapio. Vydržení v římskem právu - autor Petr Bělovský - aj ďalšie odborné knihy z oblasti rímskeho práva nájdete v špecializovanom odbornom kníhkupectve na pravnickaliteratura.sk Usucapio. Vydržení v římském právu Bělovský Petr. Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového prá...-10% 230,-207,- 1-2 ks. Caro amico. 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb římské právo napříč Bělovský Petr - Stloukalová ... Usucapio - Vydržení v římském právu: Bělovský Petr, cena: 230 Kč - Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva - vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Přísp ěvek se v ěnuje otázce nabývání majetku státem je zam ěřen a institut vydržení.Cílem přísp ěvku je p řiblížit vznik a vývoj institutu vydržení v římském právu.V p řísp ěvku jsou i uvedeny podmínky nutné pro nabytí držby v Řím ě.V protikladu k institutu vydržení stojí Usucapio - Vydržení v římském právu Bělovský Petr Cena: 193 Kč Ochrana osobnosti v common law a českém právu Ondřejová Eva Cena: 427 Kč Kupte nyní všechny 3 slovníky managementu a ušetřete! Vavrečka Mojmír, Lednický Václav, kolektiv Cena: 842 Kč České korunovační kl. ... Vlastnictví v římském právu . Z Iurium Wiki. Vlastnictví (= vlastnické právo) chápe ... Vydržení (lat. usucapio) b) Okupace. c) nález pokladu - pokladem se rozumí: ,,jisté množství peněz, které bylo dlouhou dobu ukryto, takže zaniklo vědomí o tom, kdo je jeho vlastníkem". Věcná práva v právu římském JUDr. Jiří Spáčil, CSc. Nejvyšší soud ČR Věcná práva Věcné právo je absolutní subjektivní právo umožňující přímé (úplné nebo částečné) a trvalé ovládání věci, neboli panství nad věcí (na rozdíl od práva obligačního, poskytujícího nepřímé a časově omezené ovládání). Odkaz římskoprávních institutů v současném českém a evropském právu. GAUK. řešitel. 2005-2011. Kvan...