Bezplatná online knihovna

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV., 2 sv.: Žebravé řády

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 6,81
ISBN: 978–80-7277-571-2
JAZYK: čeština
AUTOR: Milan Buben
CENA: ZDARMA

Užijte si čtení Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV., 2 sv.: Žebravé řády Milan Buben knih epub zdarma

Popis:

-

...ÝCH BUDĚJOVIC - řády a kongregace . Se vznikem Českých Budějovic je úzce spjat příchod dominikánů, kteří zde působili v letech 1265—1548, 1587—1785 a 1916—1923 ... Milan Buben - Katolická teologická fakulta ... .V pol. 14. století krátce ve městě působil Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou (Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella). Tento jediný církevní řád českého ... Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005. 878 s. ISBN 80-7277-026-8. SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska 1. A-I. Praha: Academia, 1994. 651 s. ISBN 80-200-0474-2. ŘEPA, Tomáš. Kapl ... Katolické řády a řeholní kongregace - Wikipedie ... . Praha: Libri, 2005. 878 s. ISBN 80-7277-026-8. SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska 1. A-I. Praha: Academia, 1994. 651 s. ISBN 80-200-0474-2. ŘEPA, Tomáš. Kaple Božího hrobu v Čechách a na Moravě v období baroka. Brno, 2010 [cit. 2015-04-24]. Diplomová práce ... Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV., 2 sv. ... Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností v Českých zemích I. - Řády rytířské a křížovníci. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 2. svazek (Žebravé řády). Praha (Libri) 2007, 423 s. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, III. díl, 3. svazek (Řeholní klerikové). Praha (Libri) 2008, 183 s. Libri Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV. Ostatní knihy Kongregace a řeholní společnosti (lazaristi, oratoriáni, společnost Srdce Ježíšova, redemptoristé, saleziáni, těšitelé, bartolomiti, eucharistini, pallotini, obláti, verbisti, kongregace misionářů Ne... Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl, II. svazek, Žebravé řády. Praha: Libri, 2008. 423 s. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. Kapitola Bosí augustiniáni: Lysá nad Labem - konvent sv. Jana Nepomuckého s kostelem Narození Panny Marie a sv. SVÁTEK, Josef: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. In: Sborník archivních prací XX, 1970, íslo 2, zvláštní píloha. V českých zemích vznikaly první kartouzy ve 14. století nejprve v Praze - Mariánská zahrada, dále v Tržku, Králově Poli u Brna, Dolanech a později v Olomouci. Mezi nejvýznamnější pobělohorské konventy patřila kartouza ve Valdicích, založená roku 1627 na jičínském panství Albrechtem z Valdštejna....