Bezplatná online knihovna

Město Sušice a jeho poddaní: K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 10,17
ISBN: 978-80-88013-63-1
JAZYK: čeština
AUTOR: Jan Lhoták
CENA: ZDARMA

Jan Lhoták knihy Město Sušice a jeho poddaní: K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku epub máte k dispozici po registraci na našem webu

Popis:

Rozsáhlá publikace je příspěvkem k problematice hospodářského vývoje českých zeměpanských měst v pobělohorské době, konkrétně k vzniku, rozsahu a významu jejich vrchnostenských aktivit. Tento fenomén je zasazen do obecného vývoje, ale především je zkoumán na příkladu konkrétního města – Sušice v jihozápadních Čechách. Růst sušického městského velkostatku začal s husitskými válkami a územního maxima dosáhl před rokem 1547, kdy Sušice ovládala 28 vsí, jejich dílů a dvorů o asi 225 usedlých. Následkem účasti na prvním stavovském odboji přišla konfiskacemi o téměř všechny své poddanské vesnice a jen pozvolna je získávala nazpět, takže do Bílé hory se město spokojovalo jen s pasivním hospodářským využitím, intenzivnější formy začalo zavádět až po třicetileté válce, kdy na sušickém panství postupně vyrostlo sedm poplužních dvorů a vrchnostenský pivovar. Připojená analýza dobového účetního materiálu názorně ukazuje, jak peněžní příjmy právě z těchto provozů zajišťovaly hospodářskou rovnováhu města. O to hůře měšťané přijímali reformy Josefa II., které vrchnostenskou půdu rozdělily poddaným. Ti se bránili převodu svých povinností z hotových peněz na odvody obilí, čímž docházelo mezi nimi a sušickou městskou vrchností k dlouholetému sporu. Kniha je doprovozena tabulkovými i textovými přílohami, barevnou obrazovou přílohou a důkladnými rejstříky. Vychází ve spolupráci s městem Sušice a Západočeskou univerzitou v Plzni.

...hticom aj napriek odporu nižšej šľachty ... Mesto Spišské Podhradie - Oficiálna stránka mesta Spišské Podhradie ... . Tá na snemoch protestovala, že magnáti sa zmocnili kráľovskej pôdy na celom Hornom Uhorsku a žiadala od nich vrátenie neprávom získaných majetkov. Jeho používatelia a čitatelia ho vnímajú ako právo miest v stredoveku aj novoveku. V zákonníku z roku 1514 boli tie aj iné mestá z hľadiska vrchnostenského a vlastníckeho Doterajšie, už tradičné pomenovania, teda slobodné kráľovské mesto aj zemepanské... Goodreads helps you keep track of books ... História mesta | www.nove-mesto.sk ... ... Goodreads helps you keep track of books you want to read. Start by marking "Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 1.: Dům a jeho lidé" as Want to Read Na jeho žiadosť boli po smrti jeho manželky Idy ich telesné pozostatky a ich prvorodeného syna Andreja v roku 1913 prevezené do Mauzólea v Rakove. Predložená publikácia nie je v našich končinách celkom bežným pojednaním o portrétnom žánri v ranom novoveku. V období novoveku patrila Šintava dvom najvýznamnejším uhorským šľachtickým rodom: Thurzovskému a Eszterházyovskému. A tak sa krátko po jeho smrti stal majiteľom hradu a panstva jeho zať, župan, kráľovský sudca a hlavný kapitán kráľovských vojsk Andrej... Prvá písomná zmienka. Novomešťania ako poddaní Beckovského panstva. mesto nevyhlo v rokoch 1431 a 1432 husitským útokom. Stibor II. dokončil prestavbu farského kostola začatú jeho otcom vojvodom Stiborom. V následujících podkapitolách je pak toto město postulováno do pozice centra v rámci užší struktury panství a je sledováno, do jaké míry se v daném DVOŘÁK, Jan. \textit{Vrchnostenské město v raném novověku ve vztahu k vrchnosti a venkovskému zázemí (Svitavy v 17. století).} [online]. Město Sušice a jeho poddaní book. Read reviews from world's largest community for readers. Rozsáhlá publikace je příspěvkem k problematice hospodářského vývoje českých zeměpanských měst v pobělohorské době, konkrétně k vzniku, rozsahu a významu jejich vrchnosten...