Bezplatná online knihovna

Víra, zbožnost, mecenát: Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2017
VELIKOST NA SOUBOR: 12,39
ISBN: 978-80-88278-13-9
JAZYK: čeština
AUTOR: Tomáš Somer
CENA: ZDARMA

Po bezplatné registraci si můžete stáhnout knihu Víra, zbožnost, mecenát: Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku ve formátu pdf epub

Popis:

V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Ten reprezentoval jednu z odnoží rozkošatělého rodového společenství Ronovců (erbu dvou černých zkřížených ostrví na zlatém štítě). Přestože dnes je rod prakticky neznámý, až do husitských válek patřili jeho příslušníci mezi vlivné pány působící jak v Čechách, tak i na Moravě. Kniha se zaměřuje na vztah rodu k církvi a církevním institucím. Páni z Ronova a Přibyslavi, stejně jako ostatní významní šlechtici dané doby, mysleli na své posmrtné zaopatření, rodovou prezentaci a paměť a na tyto účely vynakládali poměrně značné prostředky. Kromě toho také drželi patronátní práva k mnoha kostelům. Kniha se snaží rozplést složité předivo vztahů, které spojovalo tento rod s církevním prostředím.

...ku. 2018. Somer T. Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby ... Ocenění a ohlasy :: Disputatio historica ... . 2016. Somer T ... Víra, zbožnost, mecenát: Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku . Soner, T. /UPOL/ V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Ten reprezentoval jednu z odnoží rozkošatělého rodového společenství Ronovců (erbu dvou černých zkřížených ostrví na zlatém štítě ... Víra, zbožnost, mecenát. Tomáš Somer, Západočeská univerzita v Plzni (2018) Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku. V centru pozornost ... Víra, zbožnost, mecenát -- Páni z Ronova a Přibyslavi a ... ... ... Víra, zbožnost, mecenát. Tomáš Somer, Západočeská univerzita v Plzni (2018) Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku. V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Ten reprezentoval jednu z odnoží rozkošatělého rodového společenství Ronovců (erbu dvou černých ......