Bezplatná online knihovna

Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 9,79
ISBN: 978-80-87284-70-4
JAZYK: čeština
AUTOR: Veronika Fruthová,
CENA: ZDARMA

Zde najdete knihu Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes pdf

Popis:

Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své kořeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Římská právní věda se velmi podrobně zabývala především praktickými stránkami vlastnictví, zejména pak rozličnými způsoby jeho nabývání, které rozdělila do několika typů a vytvořila pro ně speciální pravidla. Předkládaná kniha se soustředí na nabývání vlastnictví způsoby odlišnými od převodu vlastnictví, jmenovitě pak vydržením, přírůstkem, zpracováním, smísením, nálezem pokladu a dalšími. Autoři při-stoupili k tématu komparativním způsobem, a proto srovnávají konkrétní nabývací instituty římského práva s platným občanským zákoníkem.

...í můžeme chápat v pozitivním smyslu (možnost nakládat s věcí jakýmkoli způsobem) a negativním smyslu (právo zabránit, aby někdo jiný na věc působil) ... Trestní zákoník a trestní řád | Dumknihy.cz - knihy po ... ... . Moderní pojetí vlastnictví má své kořeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Římská právní věda se velmi podrobně zabývala především praktickými strán-kami vlastnictví, zejména pak rozličnými způsoby jeho nabývání, které rozdělila do několika typů a vytvořila pro ... Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své kořeny v právu římském, které p ... Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a ... ... ... Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své kořeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. ... Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes V. Fruthová / M. Novák. Usucapio: Vydržení v římském právu Petr Bělovsk ... Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes. Rozrazil 34/2010. ... V knize dále naleznete studii o inscenační tradici Goldoniho v jeho rodné zemi a cenné obrazové a textové materiály ohlížející se za dlouhým životem inscenace: fotografie herců, kteří v jednotlivých rolích alternovali, snímky za ... Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes Autor: Veronika Fruthová; Marek Novák; Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své ko-řeny v právu římském, které položilo základy většině jeho ... Knihy Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes-- autor: Fruthová Veronika, Novák Marek, Boží blud - Přináší náboženství útěchu, anebo bolest?-- autor: Dawkins Richard Boží blud-- autor: Dawkins Richard Bloudiště Ani bloudi nezabloudí-- autor: Kafka Jan Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let-- autor: Bednářová Jiřina Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí.Řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění. Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem.Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám (erga omnes ... Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své kořeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Nabývání vlastnictví. Vlastnictví šlo v Římě nabývat prakticky velmi podobně jako v pozdějších právních systémech se rozlišoval originární a derivativní způsob nabytí. Derivativní. Mancipaci (mancipatio), tzv. z ruky do ruky (výměna zboží za peníze). Jedná se o nejstarší a nejoblíbenější způsob směny. Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes. Kniha Pastýřova. Garfield posiluje: Garfield 36. Kniha Dům Strach | Moja-Kniha.cz Dramaturgie a program ke koncertu Dům strach v podání Brno Contemporary orchestra, na kterém zazněly básně Jana Zahradníčka a skladby Fausta Romittelliho a Francesca Filidei. ... Originární způsoby nabytí vlastnictví: ... Trestní právo stíhalo stejné zločiny jako dnes ... V římském právu už existuje systém soukromého práva, jak jej poprvé popsal právník Gaius kolem roku 180. Gaius rozlišuje personae (osoby), res (věci) a actiones (žaloby). Tento systém byl v pojetí práva velmi výhodný a ... V této práci je proto vymezen pojem vlastnické právo a jeho pojetí v římském právu a současné právní úpravě. Dále jsou p...