Bezplatná online knihovna

Sumář: Diskurzivita české literatury 19. století

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 12,44
ISBN: 978-80-7577-603-7
JAZYK: čeština
AUTOR: Dalibor Tureček
CENA: ZDARMA

Všechny Dalibor Tureček knihy, které od nás čtete a stahujete

Popis:

Sumář představuje shrnující ohlédnutí za projektem GAČR P406/12/0347, Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, a přináší systematizaci a domyšlení zejména jeho metodologického aspektu. Hlavní výsledky řešení jsou obsaženy v knihách České literární romantično (2012), Český a slovenský literární parnasismus (2015), Konfigurácie slovenského realizmu (2016), Český a slovenský literární klasicismus (2017) a v právě dokončované monografii o slovenském literárním romantismu, kde čtenář může k našim tezím nalézt dokladový materiál v podobě analytických studií. Svazek se člení na metodologickou a literárněhistorickou část. Teorie a metodologie pro nás mají význam jen potud, pokud je lze učinit praktickým nástrojem ve vztahu ke konkrétnímu materiálu. Dějiny literatury chápeme jako model a rozeznáváme jeho základní vrstvy, tedy axiomata, principy konstruování, instrumenty a pracovní postupy. Literaturu vnímáme optikou estetické funkce a historické poetiky. Jako základní kognitivní rámce užíváme diskurzivní analýzu, synopticko-pulzační přístup i specificky aplikovanou kategorii latence. Dějiny literatury se nám následně nejeví jako lineárně kauzální vývoj, ale jako různorodá, vnitřně mnohotvárná dynamika, odehrávající se v rámci mnohovrstevnatě strukturovaného morfogenetického pole.Za základní diskurzy literatury 19. století pokládáme klasicismus, romantiku, realismus a parnasismus. Nekoncipujeme je však jako sukcesivní etapy, nýbrž jako tendence, vzájemně se vymezující i prolínající v nejrůznějších modifikacích napříč časem. Jednotlivé modifikace a interference jsou přitom patrné na různých úrovních obecnosti, od žánrosloví až po strukturu jednotlivého textu. Výsledkem projektu je nový, vnitřně dynamický model literatury 19. století.

...tury 19. století. Bahrovy třísvazkové Dějiny německé literatury zahrnující období od raného středověku po současnost patří dnes již ke klasickým pracím literární historie ... Sumář - Dalibor Tureček - Megaknihy.cz ... . Dějiny vyšly poprvé koncem 80. let jako zhuštěný přehled literatury a literární vědy pro studenty v Americe. Sumář představuje shrnující ohlédnutí za projektem GAČR P406/12/0347, Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, a přináší systematizaci a domyšlení zejména jeho metodologického aspektu. Hlavní výsledky řešení jsou obsaženy v knihách České liter ... Dalibor Tureček - Wikipedie ... . století v česko-slovenském kontextu, a přináší systematizaci a domyšlení zejména jeho metodologického aspektu. Hlavní výsledky řešení jsou obsaženy v knihách České literární romantično (2012), Český... Vědecká společnost. Česká asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH) (člen, 2018-) Brněnský naratologický kroužek (člen, 2019-) Mezinárodní GAČR P 406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu (2012-2016); mezinárodní kolektivní projekt dvou výzkumných institucí (Ústavu bohemistiky FF JU a Ústavu slovenskej literatúry SAV), hlavní řešitel prof. Dalibor Tureček, spoluřešitel prof. Peter Zajac. Sumář: Diskurzivita české literatury 19. století 249,- 194,- Dějiny českého pravopisu (do roku 1902): Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého p Vladimír Svatoň ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, které chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem „předpokladové půdy" jako principu, kterým je kontext scelen. Evropská civilizace je tak poznamenána permanentním rozporem mezi nadosobními zákony a soucitem s osudy ......