Bezplatná online knihovna

Toulky ruskou literaturou: Výbor z textů Jiřího Honzíka

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 12,67
ISBN: 978-80-705-0702-5
JAZYK: čeština
AUTOR: Jiří Honzík
CENA: ZDARMA

Zde najdete knihu Toulky ruskou literaturou: Výbor z textů Jiřího Honzíka pdf

Popis:

Kniha Toulky ruskou literaturou přináší výběr textů věnovaných ruské literatuře z pera významného českého rusisty, literárního vědce, překladatele a básníka doc. Jiřího Honzíka (1924–2018). Jde o průřez autorovou odbornou tvorbou zaměřený jednak na texty málo známé či obtížně dostupné, ale též na texty dosud nepublikované. Většina dříve publikovaných textů byla jejich autorem přepracována a nově zredigována. Větší část svazku je tematicky spojena s problematikou stříbrného věku ruské literatury, Honzíkova životního tématu, autor však při výběru vhodných textů pohlížel též do období staršího (dílo A. S. Puškina) i blíže k současnosti (tvorba A. I. Solženicyna).The book Toulky ruskou literaturou [Wandering through the Russian Literature] brings a selection of texts on the Russian literature from the pen of a significant Czech Russian Studies expert, literary scholar, translator and poet, doc. Jiří Honzík (1924–2018). It is a cross-section of the author’s professional work, focused on texts that are little known or not easily accessible as well as on those that have not been published yet. Most of previously published texts have been reworked and revised by their author. The larger part of the volume is thematically associated with the issues of the Silver Age of Russian literature, the theme of Honzík’s life, but the author has also selected texts dealing with an earlier period (the work of A. S. Pushkin) as well as more recent (the production of A. I. Solzhenitsyn).

... překladatelé) Odojevskij, Vladimir Fedorovič: Salamandr, duch ohně (Salamandra; P, Brno, Doplněk 2013) Sborník příspěvků ze sympozia uspořádaného Slovanskou knihovnou, Společností pro vědy a umění a Klubem rusistů Obce překladatelů v říjnu 2001 v Národní knihovně ČR ... Novotný Vladimír (1946) - Životopis | Knihovnicka.NET ... . Vztah české a ruské avantgardy je zde pojímán z mnoha aspektů, zaměřuje se nejen na literaturu, ale i na film, divadlo a výtvarné umění. Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky (U příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka). (A Minute Reflection on the Development of Czech Russian Literary Studies (On the Occasion of the Edition of Jiří Honzík's Texts)). Nová rusistika, Brno: Masarykova univerz ... Autor - Honzík - Jiří Honzík | Knihy.ABZ.cz ... . Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky (U příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka). (A Minute Reflection on the Development of Czech Russian Literary Studies (On the Occasion of the Edition of Jiří Honzík's Texts)). Nová rusistika, Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 12, No 1, p. 47-65. ISSN 1803-4950. Novotný Vladimír (1946) - Životopis * 19. 8. 1946, Praha Literární historik, kritik, editor, redaktor, publicista a překladatel Oba rodiče, středoškolští učitelé Raisa N. (1919-2002) a Oldřich N. (1913-1993), se věnovali uměleckému překladu, otec i další drobné literární činnosti. Vzpomínka na Jiřího Honzíka. Místo dne pohřebního - večer vzpomínek u příležitosti nedožitých 94 let básníka, literárního vědce, rusisty, překladatele z ruštiny a němčiny. docenta PhDr. Jiřího Honzíka (1924 - 2018) Vzpomínat budou Hana Kofránková, Jana Červenková, Milan Dvořák a další. V pátek 13. 4. Výbor z textů Jiřího Fraňka. Výbor z celoživotních studií významného českého rusisty Jiřího Fraňka (1922-2007), profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obsahuje třináct studií zabývajících se převážně ruskou literaturou - Slovem o pluku Igorově, literární tvorbou starších i novějších ruských ... Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky (U příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka). Nová rusistika, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 12, č. 1, s. 47-65. ISSN 1803-4950. URL info. POSPÍŠIL, Ivo. Metodologičeskoje značenije issledovanija sakraľnogo i sekuľarnogo v českoj literature 20-40-ch gg. XX ... The Fame Game - Lauren Conrad . OMG, queen of mean Madison Parker in a brand new series. It's claws out in the fight to become Hollywood's brightest star...Madison Parker made a name for herself as best frenemy of nice-girl-next-door-turned-reality-celeb Jane Roberts in L. A. Candy....