Bezplatná online knihovna

Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 12,34
ISBN: 978-80-742-9987-2
JAZYK: čeština
AUTOR: Jana Plátová,
CENA: ZDARMA

Nejlepší Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze pdf, kterou zde najdete

Popis:

Kniha Izajáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato odlišnost má různé příčiny. Mimo jiné souvisí s vnímáním Izajášova spisu jako proroctví, které se v době vzniku překladu nově naplňuje a odráží historické události 2. stol. př. n. l. – zejména události týkající se komunity soustředěné kolem Oniase, člena velekněžské rodiny, nuceného prchnout z Jeruzaléma do Egypta. Septuagintní verze knihy Izajáš je proto významným svědectvím o způsobu interpretace židovské posvátné literatury v období helénismu a vypovídá o kulturních dějinách židovského národa dané epochy. Hlubší porozumění tomuto textu a jeho vztahu k hebrejské předloze má význam také pro čtenáře Nového zákona i novozákoníky a patrology. Kniha Izajáš totiž patří k nejčastěji citovaným textům v novozákonních spisech a její septuagintní verze ovlivnila teologii nejstarších řecky píšících církevních otců, a skrze Vetus Latina pak i nejstarších latinských otců. Český komentovaný překlad septuagintní verze knihy Izajáš z pera Gabriely Ivany Vlkové a Jany Plátové nás provede textem, který znali a s nímž v prvních staletích křesťanství pracovali ti, kteří se snažili v posvátných spisech vyvoleného národa odhalit zaslíbení, díky němuž by mohli lépe pochopit a docenit význam Ježíše z Nazareta. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.

...u k službě a poslušnosti. Komentáře (0) ... Izaiáš - Gabriela Ivana Vlková, Jana Plátová | Knihy Dobrovský ... ... Izaiáš - Komentovaný překlad řecké septuagintní verze 2018; Žánry autora. Duchovní literatura Literatura naučn ... Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze eBook Vrhač nožů eBook Analogon 55-56: Surrealismus - Psychoanalýza - Antropologire- Příčné vědy eBook Smích a slzy Vladimíra Menšíka eBook Tichý pláč: Utrpení němého chlapce ve sklepení eBook Jeruzalém mezi minulostí a budoucností: Posvátné město nebo ... Kniha proroka Izaiáša alebo Izaiáš (s ... Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze ... ... Kniha proroka Izaiáša alebo Izaiáš (skratka Iz) je kniha Starého zákona.. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi veľkých prorokov. V Novom zákone je to najcitovanejšia prorocká kniha.. Zbierky prorockých rečí podľa biblistov pochádzajú od Izaiáša (8. stor. pred Kr.) a ďalších dvoch neznámych prorokov (nazývaných Deutero-Izaiáš a Trito-Izaiáš; 6. stor. pred Kr.). Komentovaný překlad řecké septuagintní verze ... Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. ... Septuagintní verze knihy Izajáš představuje významné ... Komentovaný překlad řecké septuagintní verze ... Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. ... Septuagintní verze knihy Izajáš představuje významné ... Komentovaný překlad řecké septuagintní verze, přel. G. Vlková a J. Plátová, ... 10.00 Prezentace publikace Kniha proroka Izaiáše. Český katolický překlad, revize překladu, úvod a poznámky, J. Hřebík a J. Brož a P. Jartym, 2018 ... Kniha Izajáš - Komentovaný překlad řecké septuagintní verze Gabriela Vlková Bežná cena: 20,00 € Naša cena: 19,00 € Christologické a ekleziologické inspirace v díle Huga Rahnera Vojtěch Janšta Izaiáš Komentovaný překlad řecké septuagintní verze ... nakolik kniha Izajáš patří k nejčastěji citovaným textům židovského Písma v novozákonních spisech a její septuagintní verze ovlivnila teologii nejstarších řecky píšících církevních Otců, prostřednictvím Vetus Latina pak i nejstarších latinských Otců. ... Město: Mělník • Inzerát vložen: 3.8.2019 Popis / Další informace: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze, 2. svazek ediční řady Septuaginta, přinášející české překlady knih řeckého Starého zákona Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Izaiáš Komentovaný překlad řecké septuagintní verze Vlková Gabriela Ivana, Plátová Jana . Septuagintní verze knihy Izajáš představuje významné svědectví o způsobu interpretace židovské posvátné literatury v období helenismu i o kulturních dějinách židovského národa dané epochy. Český komentovaný překlad septuagintní verze knihy Izajáš z pera Gabriely Ivany Vlkové a Jany Plátové nás provede textem, který znali a s nímž v prvních staletích křesťanství pracovali ti, kteří se snažili v posvátných spisech vyvoleného národa odhalit zaslíbení, díky němuž by mohli lépe pochopit a docenit ... Popis. Jana Plátová, Gabriela Ivana Vlková. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze. Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Kniha Izajáš - Komentovaný překlad řecké septuagintní verze Gabriela Vlková 2. svazek ediční řady, přinášející české překlady knih řeckého Starého zákona. 9.35 Prezentace publikace Kniha Izajáš. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze, přel. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze, přel. Gabriela Vlková a Jana Plátová, Praha: Vyšehrad, 2018 Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší....