Bezplatná online knihovna

Speciálněpedagogické minimum pro učitele: Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2019
VELIKOST NA SOUBOR: 4,44
ISBN: 978-80-88290-14-8
JAZYK: čeština
AUTOR: Lenka Bittmannová,
CENA: ZDARMA

Všechny Lenka Bittmannová, knihy, které od nás čtete a stahujete

Popis:

Do škol přichází stále více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Může se jednat o děti, které již mají určitou diagnózou stanovenou, ale i o jedince, kteří ji nemají, nicméně díky jejich nestandardnímu chování je potřeba s nimi individuálně pracovat. Učitelé, asistenti pedagoga i ostatní pedagogičtí pracovníci již často vědí, jak v takových případech postupovat. Někdy se ale může jednat o první, nebo novou zkušenost s takovým žákem. Pak je potřeba mít k dispozici nejen teoretické informace, ale hlavně příklady z praxe, které jim pomohou při řešení různých situací. Tato publikace popisuje deset nejčastějších diagnóz (od ADHD a specifických poruch učení, přes tělesné postižení až po autismus), se kterými je možné se ve škole setkat. Ukazuje, jakým způsobem mohou učitelé s dětmi s určitými obtížemi pracovat. Na základě příkladů dobré i špatné praxe předkládá metody a postupy, které se při práci s těmito dětmi osvědčily i kterých je naopak třeba se vyvarovat. Ukazuje, jak změnit nebo přizpůsobit výuku, aby ji zvládalo i dítě se SVP. Nevyhýbá se ani otázce hodnocení či motivace. „Oslovili jsme autory z praxe, vždy odborníky na danou cílovou skupinu. Naším cílem není poskytnout vám podrobné akademické znalosti v rámci jednotlivých diagnóz, ale předat osvědčené rady z praxe, podat vám pomocnou ruku a odpovědět na otázku: „Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami?“ V knize jsou zpracována tato témata: Děti se specifickými poruchami učení - Žák s ADHD – Dítě s narušenou komunikační schopností - Žák s poruchou autistického spektra - Nadané děti a žáci – možnosti jejich identifikace a rozvoje ve škole- Žák s mentálním postižením - Dítě se sluchovým postižením - Žák se zrakovým postižením- Specifika edukace dětí s tělesným postižením v předškolním a školním věku - Žák s poruchou chování a emocí

...rné pracovníky Druhé vydání úspěšné příručky odráží významné legislativní změn v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ... PDF í. í í í. výročí založení školy : í õ ì î -2013 : almanach ... . Speciálněpedagogické minimum pro učitele: Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami. ... Vydáte se po stopách historie chrámů, kostelů i kapliček, seznámíte se s jejich vzestupy a pády a nahlédnete na poutní místa, jež byla vždy symbolem zázraků, víry a naděje. ... Speciálněpedagogické minimum pro učitele : co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami / Lenka Bittmannová a kol. ISBN 97 ... Speciálněpedagogické minimum pro učitele - Lenka ... ... . ... Speciálněpedagogické minimum pro učitele : co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami / Lenka Bittmannová a kol. ISBN 978-80-88290-14-8 : Děvčátko na kře / Adélaïde Bonová ; z francouzského originálu La Petite fille sur la banquise ... přeložila Martina Pařízková ISBN 978-80-87973-39-4 Speciálněpedagogické minimum pro učitele: Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami Humoresky Jiří Všetečka ...chodec s objektivem Pedagogika a didaktika Vydavatelství Pasparta přehledně na jednom místě. Široká nabídka. Pravidelné akce a slevy. Hodnocení a recenze od ostatních uživatelů. Nakupujte Pedagogika a didaktika Vydavatelství Pasparta online. Speciálněpedagogické minimum pro učitele : co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami / Autor Bittmannová, Lenka Vydáno 2019 ó. Speciálněpedagogické minimum pro učitele : co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami / Lenka Bittmannová a kol. -- Vydání první Praha : Pasparta, [2019] -- 157 stran ISBN 978-80-88290-14-8 Sign.: II 116589V1 speciální pedagogika ; speciální vzdělávací potřeby ; Speciálněpedagogické minimum pro učitele: co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Pasparta, [2019]. Praha: Pasparta, [2019]. ISBN 978-80-88290-14-8. Speciálněpedagogické minimum pro učitele : co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami / Autor: Bittmannová, Lenka Vydané: (2019) Integrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu : zkušenosti rodičů / Autor: Pešek, Roman Vydané: (2012) Výuka na dálku: Cyklus webinářů pro učitele k online vzdělávání Zveřejněno: 20. březen 2020 NPI ČR pro vás připravuje sérii webinářů, ve kterých bychom chtěli učitele systematicky podporovat při vedení výuky na dálku a zároveň přispět ke zvyšování jejich kompetencí v oblasti využívání digitálních ... Speciálně-pedagogické minimum pro učitele. Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Lenka Bittmannová a kol. Tato publikace popisuje deset nejčastějších diagnóz (od ADHD a specifických poruch učení, přes tělesné postižení až po autismus), se kterými je možné se ve škole setkat....