Bezplatná online knihovna

Prameny křesťanské morálky: Její metoda, obsah, dějiny

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 5,72
ISBN: 978-80-7575-039-6
JAZYK: čeština
AUTOR: Servais Pinckaers
CENA: ZDARMA

Servais Pinckaers knihy Prameny křesťanské morálky: Její metoda, obsah, dějiny epub máte k dispozici po registraci na našem webu

Popis:

Křesťanská morálka, která se po několik staletí soustředila jen na povinnosti, zatuhla jako kámen, jenž se staví do cesty všemu, co teče a prýští. Je třeba znovu nalézt v srdci morálky i křesťanské osobnosti místo, kde přebývá tajný pramen Ducha, a zbavit ho nánosu půdy, aby mohl znovu ve vší síle vytrysknout. Tato kniha není pouze učebnicí, ale spíš průvodcem otevírajícím cesty a obzory. Kniha, poprvé publikovaná v roce 1985 a poté přeložená do všech významných světových jazyků, bývá označována za největší zlom na poli morální teologie přinejmenším od dob Tomáše Akvinského. Přesto se nejedná o žádný novátorský počin – ba naopak. Jak už hlásá její název, jde o návrat k pramenům: k evangeliu jako normě křesťanského života a k Duchu svatému jako jeho Aktéru. Evangelium, zvláště Kázání na Hoře, jasně ukazuje směr, kterým se má křesťan vydat, a Ježíš se netají tím, že je to cesta úzká a nepohodlná. Novověku se zdála dokonce natolik nepravděpodobná, že se ji snažil interpretovat poněkud schůdněji: vytesat stupně závaznosti a opatřit ji zábradlím jasných povinností, příkazů a zákazů. Otec Pinckaers bezmála po šesti stoletích boří tyto opory a vrací morálce její autentickou svobodu, její sepětí s teologií a mystikou, s přirozeností i milostí Ducha svatého – bez které by byl křesťanský život sice krásným, leč neuskutečnitelným ideálem.

...ého roku 1258 - 59.. Nejvýznamnějším dílem tohoto období jsou Quaestiones disputatae de veritate (Disputační otázky o pravdě) - první z jeho souborů otázek z disputací ... Je morálka dnes mrtvá? / Christnet.eu - zpravodajství ... ... .Jde o výsledek učitelské praxe. Ale její slovní podklad nebyl nikterak bohatý, její tvárné a tvůrčí schopnosti byly značně omezené. Pro množství jevů neměla vůbec slov, musela je přebírat z jiných nářečí, z etruštiny, z keltštiny a nejvíce z řečtiny, buď v původní řecké podobě, přizpůsobené druhdy latině, anebo v překladě. Historický Ježíš je označení rekonstrukce života a učení Ježíše Nazaretského pomocí historicko-kritické metody, na rozdíl od církevní, resp. teologické christolo ... Online PDF Désirée - Prazska PDF ... . Historický Ježíš je označení rekonstrukce života a učení Ježíše Nazaretského pomocí historicko-kritické metody, na rozdíl od církevní, resp. teologické christologické nauky (Kristus dogmatu) či jiných křesťanských interpretací Ježíše (Kristus víry). Bere rovněž v úvahu dobový a kulturní kontext, ve kterém Ježíš žil. Pinckaers, Servais, 1925-##[Sources de la morale chrétienne. Česky] Prameny křesťanské morálky : její metoda, obsah, dějiny / Servais Pinckaers ; z francouzštiny přeložila Tereza Hodinová. -- První vydání Praha : Krystal OP, 2018....