Bezplatná online knihovna

Textová genetika

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 11,70
ISBN: 978-80-88069-59-1
JAZYK: čeština
AUTOR: Pierre-Marc de Biasi
CENA: ZDARMA

Po bezplatné registraci si můžete stáhnout knihu Textová genetika ve formátu pdf epub

Popis:

Textová genetika či genetická kritika, jež se zrodila v sedmdesátách letech 20. století ve Francii a jejímž hlavním střediskem je pařížský Institut pro moderní texty a rukopisy (ITEM), usiluje o obnovení a prohloubení studia textů ve světle jejich pracovních rukopisů. Charakterizuje ji přesun zájmu od textu k psaní, od struktury k procesu, od autora k pisateli či od díla k jeho genezi. Texty – a to nejen literární – jsou (re)interpretovány za pomoci výpisků, pracovních poznámek, skic a brouillonů (náčrtů), ze kterých se zrodily a které skrze řadu metamorfóz vedly k tiskem fixované podobě díla. Tato disciplína dnes ovlivňuje koncepty textologie mimo hranice francouzské literární vědy a její přístupy jsou brány v potaz také textovou kritikou anglo-americkou, německou, italskou, ruskou či polskou. Kniha předního francouzského odborníka Pierra-Marca de Biasiho Textová genetika (Génétique des textes, 2011) je prvním českým překladem práce z okruhu genetické kritiky. Prezentuje ji jako samostatnou a sebevědomou disciplínu, jež studium zrodu díla nepodřizuje žádnému dalšímu zřeteli (např. edičnímu), a českému čtenáři poskytuje základní terminologickou a konceptuální výbavu pro danou oblast. Jedná se o syntetický úvod, který svou přehledovou a shrnující povahou představuje vhodný vstup do dnes již značně rozvité a komplexní disciplíny. Pojednává o jejích dějinách, základních konceptech, technikách a metodách a jejích vztazích k přilehlým oblastem (poetika, psychoanalýza, fenomenologie, lingvistika ad.). Potenciál genetického přístupu je posléze předveden v mikrogenetickém rozboru postupných proměn první věty Flaubertovy Legendy o svatém Juliánu Pohostinném. V závěrečné kapitole knihy je promýšlena budoucnost genetické kritiky v éře plně digitálních rukopisů a zrod obecné vědy o tvůrčím procesu.

...izuje žádnému dalšímu zřeteli (např ... Zdravotní Laborant - Klinická Genetika ... . edičnímu), a českému čtenáři poskytuje základní terminologickou a konceptuální výbavu pro danou oblast NEZkreslená věda III: třetí série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli - totiž NEZkresleně ... Information about the open-access journal Genetika in DOAJ. DOAJ is an online directory that indexes ... Textová genetika od 8,77 € - Heureka.sk ... . DOAJ is an online directory that indexes and provides access to quality open access, peer-reviewed journals. This document seeks to contribute to the debate on the production and use of embryonic stem cells which is now taking place in scientific and ethical literature and in public opinion. Given the growing relevance of the debate on the limits and liceity of the production and use of such cells, there is a pressing need to reflect on the ethical implications which are present. Textová genetika či genetická kritika, jež se zrodila v sedmdesátách letech 20. století ve Francii a jejímž hlavním střediskem je pařížský Institut pro moderní texty a rukopisy (ITEM), usiluje o obnovení a prohloubení studia textů ve světle jejich pracovních rukopisů. Textová genetika či genetická kritika, jež se zrodila v sedmdesátách letech 20. století ve Francii, usiluje o obnovení a prohloubení studia textů ve světle jejich prohloubení studia textů ve světle jejich pracovních rukopisů. Oficiálna stránka slovenskej inšpekcie životného prostredia. SIŽP je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Textová genetika - Pierre-Marc de Biasi . Textová genetika či genetická kritika, jež se zrodila v sedmdesátách letech 20. století ve Francii a jejímž hlavním střediskem je pařížský Institut pro moderní texty a rukopisy (ITEM), usiluje o obnovení a prohloubení studia textů ve světle jejich pracovních rukopisů. Textová genetika či genetická kritika, jež se zrodila v sedmdesátách letech 20. století ve Francii, usiluje o obnovení a prohloubení studia textů ve světle jejich prohloubení studia textů ve světle jejich pracovních rukopisů. Textová genetika či genetická kritika, jež se zrodila v sedmdesátách letech 20. století ve Francii a jejímž hlavním střediskem je pařížský Institut pro moderní texty a rukopisy (ITEM), ... Vyšla kniha Textová genetika z edice Varianty 8. listopad 2018 Jako desátý svazek edice Varianty vychází kniha Pierra-Marca Biasiho Textová genetika , kterou z francouzského originálu Génétiques des textes přeložil Martin Pokorný. *BEWARE* This TALK Will Make You RETHINK YOUR ENTIRE LIFE AND WORK (life changer) - Duration: 16:42. Inspire Discipline Recommended for you Výukový portál pro mediky a studenty dalších zdravotnických a klinických oborů. Součást celonárodního meziuniverzitního projektu MEFANET. Podpora e-learningu, elektronických skript a využití moderních informačních technologií ve výuce budoucích lékařů a zdravotníků. VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 5. ROČNÍK - KLINICKÁ GENETIKA. Přednáška prezentovaná při blokové výuce Klinické genetiky. Onkogenetická prezentace. Nádorová onemocnění, hereditární malignita, klinicko-genetické vyšetření, molekulárně genetické testování, Lynchův syndrom, Li-fraumenův syndrom, atd. G e n e t i k a Centre for Advanced Genetic Studies Indeevaram, TC 30/563(1), MMRA-128 ...