Bezplatná online knihovna

Rukověť urbanismu: Architektura poznávání a navrhování prostředí

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 11,51
ISBN: 978-80-270-4920-2
JAZYK: čeština
AUTOR: Jan Jehlík
CENA: ZDARMA

Všechny Jan Jehlík knihy, které od nás čtete a stahujete

Popis:

Rukověť urbanismu volně navazuje na předchozí knihu Jana Jehlíka Obec a sídlo, o krajině, urbanismu a architektuře, souboru textů s různou formou a různými tématy. Tentokrát však jde o komplexní pojetí přístupu k urbanistickým úkolům, a to v celém spektru činností, od malých k velkému měřítkům, od obecného k dílčímu, od ideje k formě. Text je strukturován ve formě komentovaných tezí a je členěn do tří základních oddílů: Prostředí, Sídlo, Návrh. Vybrané teze jsou ilustrovány autorovými kresbami a schématy. Kniha je osobní výpovědí o schopnostech a možnostech uspořádání myšlenkového světa architekta v kontextu mimořádně obtížného úkolu: porozumět okolnímu prostředí a vědomě navrhnout jeho hodnotnou proměnu. Jan Jehlík vychází ze svých dlouholetých odborných zkušeností v různých rolích, pracoval jako hlavní architekt Ústí nad Labem, projektoval řadu úspěšných staveb a v poslední době vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde je také hlavním řešitelem výzkumných úkolů.Tato kniha je věnována všem, kdo chtějí odhalovat zákonitosti a souvislosti urbanistické tvorby, od studentů přes činné architekty až po zvídavé laiky. Odborné recenze: Prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., Ing. arch. Adama Gebrian

...a výklad. Rukověť urbanismu. Architektura poznávání a navrhování prostředí, 2 ... Rukověť urbanismu - FA ČVUT ... . vydání ... Monstrózní výběr knih ze všech odvětví stavebnictví. Naše nabídka zahrnuje knihy o architektuře, alternativních zdrojích, zemních pracích. Anotace knihy " Rukověť urbanismu. Architektura poznávání a navrho, autor Jehlík Jan ". Vybrané teze jsou ilustrovány autorovými kresbami a schématy. Kniha je osobní výpovědí o schopnostech a možnostech uspořádání myšlenkové ... Rukověť urbanismu (Jan Jehlík) | Detail knihy | ČBDB.cz ... . Kniha je osobní výpovědí o schopnostech a možnostech uspořádání myšlenkového světa architekta v kontextu mimořádně obtížného úkolu: porozumět okolnímu prostředí a vědomě navrhnout jeho hodnotnou proměnu. JEHLÍK, Jan. Rukověť urbanismu: architektura poznávání a navrhování prostředí. Praha: Ausdruck Books, 2016. ISBN 978-80-260-9558-3. Hana Řepková, Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice, in: Zprávy památkové péče 75, 2015, č. 4, s. 313-321...