Bezplatná online knihovna

Dvě století českého loutkářství: Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2004
VELIKOST NA SOUBOR: 11,80
ISBN: 80-7331-008-2
JAZYK: čeština
AUTOR: Alice Dubská
CENA: ZDARMA

Zde najdete knihu Dvě století českého loutkářství: Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945 pdf

Popis:

Přehledný a laskavý průvodce historií českého loutkového divadla. Autorka zde moderně interpretuje nově objevené archivní dokumenty a poukazuje na jejich souvislosti, mapuje proměny českého loutkářství na pozadí společenských změn, které jeho vývoj a charakter ovlivnily – sleduje loutkáře od pouťových komedií až k jejich profesionalizaci, zabývá se nejvýraznějšími osobnostmi a inscenacemi. Knihu doprovází bohatá barevná obrazová dokumentace, rejstřík i obsáhlý seznam literatury a pramenů.

...eského loutkářství vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18 ... Místopis českého amatérského divadla, Hesla Loutky E-K ... . století do roku 1945 by Alice. Dubska, Alice Dubská Paperback, 302 Pages, Published 2004 by Amu. Praha., ISBN-13: 978-80-7331-008-0, ISBN: 80-7331-008-2 1DUBSKÁ, Alice, Dvě století českého loutkářství: vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945. 1. Praha: Akademie múzických umní v Praze, Divadelní fakulta, katedra alternativního a loutkového divadla, 2004. s. 12. Dvě století českého loutkářství: vývojové proměny českého loutkov ... Loutka - Wikipedie ... . s. 12. Dvě století českého loutkářství: vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945. V Praze: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Katedra alternativního a loutkového divadla, 2004. s. 5 2 BLECHA, Jaroslav. Okno do českého loutkářství: výstava v rámci mezinárodního projektu ... Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Bakalářská práce Loutkové divadlo ve Ž ďáře nad Sázavou Petra Lhotská Katedra divadeln ích a filmov ých studi í Vedouc í pr áce: Prof. PhDr. Tatjana Lazor čákov á, Ph.D. Studijn í program: Um ěnovědn á studia divadlo v královském městě Brně 1668-1733 (Brno 2009) a Alice Dubské Dvě stole­ tí českého loutkářství. Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18 století do roku 1945 (Praha 2004). Slovník byl ve výběru hesel upravován jen minimálně. Přidáno bylo jen heslo Specifikum loutkového divadla a jeho vztah k ostatním divadelním druhům, jejich prolínání a ovlivňování - v minulosti a současnosti. Vývojové trendy moderního loutkového divadla od přelomu 19. a 20. století do konce II. světové války a jejich projevy v českém a světovém loutkářství. Reprezentativní výstava „České loutky" obsáhne přes 200 loutek a dekorací a zahrne ve vystavených loutkách jejich historii a proměny od 18. století po současnost, od tvorby významných řezbářů pro kočovné marionetáře po tvorbu umělců jako jsou např. Jan Švankmajer či Petr Nikl. 1945 mohl loutkářský soubor TJ Sokol Místek (1931-1949) začít hrát U Deutscherů, 1946 se vrátili do pavilonu ve Smetanových sadech. 1949-1966 pod názvem LD Říše pohádek, pod ZK Ostravských dřevařských závodů, poté od 1960 pod ZK Slezan. 1951 část herců do profes. divadla v Ostravě. 50 let loutkového divadla kašpárkova říše. Almanach, ZK Moravských železáren Olomouc, 1970 B: Jak to dělají v Kašpárkově říši v Olomouci. Čsl. loutkář 1961, č. 5 BEZDĚK, Zd.: Dějiny české loutkové hry do roku 1945. Disertační práce, rkp 1975. BEZDĚK, Zd.: Tři moravští autoři. Čechova Olomouc 75. Ostrava, KKS 1975 A 7 Vývoj dramatické výchovy od druhé poloviny 20. století Vývoj dramatické výchovy ve světě a u nás po 2. světové válce. Současná pozice DV ve školských systémech v zahraničí a u nás. A 8 Výchova a vyučování a dramatická výchova Rozdíly v pojetí DV v různých institucích pro výchovu, vzdělávání a volný čas. RODINNÁ LOUTKOVÁ DIVADÉLKA - SKROMNÉ STÁNKY MÚZ Výstava připomene význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku. českého loutkářství. I Kladské pomezí má téměř stoletou tradici loutkového divadla v Jaroměři, které je neodmyslitelně spjato se jménem Rudolfa Boučka. První scéna byla v sokolské tělocvičně a poté dostal soubor nepou-žívaný zahradní domek, kde dodnes sídlí Boučkovo loutkové divadlo....