Bezplatná online knihovna

Zdraví člověka- Projevy pýchy

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 7,85
ISBN: 978-80-906389-9-0
JAZYK: čeština
AUTOR: S.N. Lazarev
CENA: ZDARMA

Všechny S.N. Lazarev knihy, které od nás čtete a stahujete

Popis:

Pýcha znamená obvykle nadřazení a velebení sebe samého a opovržlivý postoj k ostatním. Ve skutečnosti se jedná jak o nechuť žít, zoufalství, nelásku k sobě, nelásku k lidem, tak i pocit, že svět je nerozumný a krutý… To vše jsou projevy pýchy. Zdálo by se, že k překonání pýchy stačí zbavit se všech těchto vlastností. Ale z nějakého důvodu se to lidem už více než dva tisíce let nedaří… Tato kniha je výsledkem dlouholetého výzkumu a těžkých životních zkoušek. K pravému pochopení nedochází na úrovni vědomí, ale na úrovni citů. City samy o sobě ještě nejsou pochopením. Musí z nich vzniknout obraz, který spojí všechny informace do jediného celku. Tento obraz se vytváří mnohonásobným opakováním. Aby člověk něco pochopil, musí mu být ukázána jedna a tatáž pravda z různých úhlů pohledu, z různých hledisek. Hlubokou a vážnou myšlenku je nutno vysvětlovat ze všech stran a vracet se k ní znovu a znovu.

... a vnit řní) Vn ější (ty, které m ůžeme ovlivnit): životní styl kvalita životního prost ředí úrove ň zdravotnictví a kvalita zdravotní pé če Bylo zjišt ěno, že životní styl má ze všech vn ějších faktor ů nejv ětší vliv ... Specifikace Zdraví člověka Projevy pýchy - Sergej N ... ... . Zdraví člověka- Projevy pýchy. Pýcha znamená obvykle nadřazení a velebení sebe samého a opovržlivý postoj k ostatním. Ve skutečnosti se jedná jak o nechuť žít, zoufalství, nelásku k sobě, nelásku k lidem, tak i pocit, že svět je nerozumný a krutý… To vše jsou projevy pýchy. Zdraví člověka Projevy pýchy Lazarev, S.N. Cena: 314 Kč Cesta ke zdraví člověka skrze uzdravení duše Lazarev, S.N. Cena: 314 Kč Nebezpečí duchovního života Lazarev, S.N. Cena: 314 Kč Ke knize "Zdraví člověka" doporučujeme také: S ... Zdraví člověka - Projevy pýchy ... . Zdraví člověka Projevy pýchy Lazarev, S.N. Cena: 314 Kč Cesta ke zdraví člověka skrze uzdravení duše Lazarev, S.N. Cena: 314 Kč Nebezpečí duchovního života Lazarev, S.N. Cena: 314 Kč Ke knize "Zdraví člověka" doporučujeme také: Systém, který léčí ... Buď můžou být projevy jeho nemoci pouze přechodné či krátkodobé, zatímco u druhého člověka „neviditelné" projevy nemoci můžou být oku nepostřehnutelné. Vidíme tedy, že viditelný znak nemoci nevypovídá plně o našem zdraví. Můžeme porovnat člověka s nachlazením, angínou, zlomenou nohou nebo s výrazným ......