Bezplatná online knihovna

Umění a falzum: Monismus a dualismus v estetice

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2004
VELIKOST NA SOUBOR: 7,29
ISBN: 80-200-0954-X
JAZYK: čeština
AUTOR: Tomáš Kulka
CENA: ZDARMA

Tomáš Kulka knihy Umění a falzum: Monismus a dualismus v estetice epub máte k dispozici po registraci na našem webu

Popis:

Představme si, že vlevo visí Mona Lisa a vpravo její dokonalý padělek. Tak dokonalý, že ani při pečlivé prohlídce obou obrazů nepostřehneme žádnou odlišnost, a kdyby je někdo v nestřeženém okamžiku zaměnil, nepřišli bychom na to. Může mezi nimi být nějaký estetický rozdíl? Existence uměleckého falza se z hlediska historie i současnosti umění může jevit jako okrajový problém, studie Umění a falzum Tomáše Kulky však odkrývá nové překvapivé souvislosti. Promýšlením významných pokusů o zodpovězení výše uvedené otázky autor volně navazuje na svou předcházející práci, v níž se zabýval vztahem umění a kýče (Umění a kýč, 1994, 2000). Obdobně jako tehdyi zde směřuje do centra zásadních problémů spojených s estetickým prožitkem a hodnocením uměleckého díla.

...dera, Ludvík: Různá řečiště (Milan Jungmann) 2 13/05 ... Vít Vlnas - Katolická teologická fakulta ... . Kundera, Ludvík: Různá řečiště (Karel Kolařík) 2 13/05 V roce 1994 vydal knihu Umění a kýč. (Praha: Torst, rozšíření vydání 2002), která vyšla rovněž anglicky (Penn. State U. P. 1996), finsky (Taifuni, 1997) a hebrejsky (Hebrew University, 2001). Jeho poslední knižně vydanou prací je monografie Umění a falzum: Monismus a dualismus v estetice. (Praha: Academia, 2004). Umění a falzum. Monismus a dua ... Subverze v umění / Bakalářská práce / Zadani-seminarky.cz ... . (Praha: Academia, 2004). Umění a falzum. Monismus a dualismus v estetice: Praha : Acadenia, 2004: 1. (stred) ... Až se stanou umění a život duchovními (teologie umění) Velehrad-Roma : Refugium, 1997: 1. (stred) Recenze knihy Tomáše Kulky Umění a falzum. Kniha je shledána vynikajícím příspěvkem analytické estetice v českých zemích. Jádrem je ontologický dualismus umožňující elegantně odpovědět na otázku uměleckéh ofalza. Možnosti kreativity kartografa v současné kartografické tvorbě ... Um Č ní a falzum (Monismus a dualismus v estetice). Praha (Academia). ... (2006b). Paradox inovace v kartografii z pohledu ... spočívá v jeho hodnotě estetické." (Kulka, Tomáš, Umění a falzum, Monismus a dualismus v estetice:, Praha: Akademia, 2004.) 4 Um ění produkuje estetické (p ředmty), ne nutn (p ty) krásné. Tím, že předmět, resp. soubor kvalit nabývá určitých hodnot, se nemyslí, že nabývá hodnot pozitivních: ošklivé zůstává ... práci je kniha Umění a Falzum (2004) od Tomáše Kulky.Podle Kulky se dá falzum ... nepodstatné. Ústřední otázkou uměleckého falza v anglosaské estetice je, proč v případě ... jako estetický monismus a rozdělit na 3 hlavní přístupy: formalistický, redukcionistický a historizující( Kulka, 2004). Kulka tyto přístupy ... od 2018. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění . od 1994 . Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2016-2018: proděkan pro vědu a výzkum od 2008: profesor, specializace: umění baroka, obecné dějiny raného novověku 1997-2008: docent 1994-1997: odborný asistent Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám ... monismus - podstatou světa je jeden princip dualismus - 2 principy - Descartes (duchovní i hmotné chápání je rovnocenné) pluralismus - mnoho rovnocenných principů (Platon, Leibniz - monády (idealisté)) jsoucno - trvale kratší, zaniká a vzniká, vše, co existuje bytí - věčné a trvající, umožňuje existenci jsoucna Umění a falzum : monismus a dualismus v estetice / Tomáš Kulka - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 182 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-200-0954-X (váz.) Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830 / Roman Prahl a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 335 s. : il. ; 27 cm - 80-200-1188-9 (váz.) VLNAS, V. „Znovuvyzdvižení umění a vkusu": Společnost vlasteneckých přátel umění v letech 1796 - 1884; „Úlomky úlomk": Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění v Rudolfinu 1885 - 1918; „Výroční trh obrazový": Krasoumná jednota a její výstavy před rokem 1918....