Bezplatná online knihovna

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 9,72
ISBN: 978-80-210-9090-3
JAZYK: čeština
AUTOR: Lenka Pavlíčková
CENA: ZDARMA

Lenka Pavlíčková knihy Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření epub máte k dispozici po registraci na našem webu

Popis:

Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které se určitým způsobem podílejí na rozvoji matematických schopností a jsou potřebné pro učení se nejen počítání, ale i čtení a psaní. Monografie je rozdělena na dvě části: teoretickou a výzkumnou. V teoretické části publikace jsou vymezena základní teoretická východiska, která nejsou pouze souhrnem poznatků, ale mají i teoretický přínos. Těžiště knihy tvoří výzkumná část, která se skládá ze tří výzkumných studií, jež mají osvětlit tuto problematiku. Ambicí publikace je přinést souhrn poznatků o poruchách matematických schopností, jejich dílčích funkcích a o jejich dopadu při řešení úloh žákem ve fyzice a v matematice. Z těchto důvodů je předkládaná monografie určena širokému spektru potenciálních čtenářů: učitelům základních škol, speciálním pedagogům; studentům učitelství, primární pedagogiky a speciální pedagogiky v prezenčním, kombinovaném i doktorském studiu, ale také rodičům dětí školního věku.

...čebních úloh ve fyzice a v matematice : shrnutí výsledků výzkumného šetření / Lenka Pavlíčková ... Charakteristika školního vzdělávacího programu ... . -- 1. vydání Brno : Masarykova univerzita, 2018. -- 189 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN 978-80-210-9090-3. Kondáš (1979, s.11), ktorý sa v minulosti na Slovensku najkomplexnejšie venoval skúmaniu trémy, ju definoval ako „osobitný duševný stav, charakterizovaný syndrómom zvýšeného vzrušenia, napätia a strachu, ktorý sa viaže na negatívne očakávania subjektu ohľadom kvality výkonu v osobne významných a výkonovo náročných ... Z výsledků výzkumného šetření lze vyvodit: číselná tabulka reflektuje úroveň v matematice vz ... Setkání s knihami jejich autory, recenzenty a čtenáři ... ... ... Z výsledků výzkumného šetření lze vyvodit: číselná tabulka reflektuje úroveň v matematice vzhledem k chronologickému věku a třídě, kterou daný žák navštěvuje, čím vyšší ročník, tím vyšší míra samostatnosti a tím vyšší hodnocení pomocí číselné tabulky, diagnostika číselnou tabulkou je nejvhodnější ... Vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizováno v souladu s vyhláškou č.73/ 2005 Sb. Na základě doporučení třídního učitele nebo učitele předmětu, ve kterém dosahuje mimořádné úrovně, budeme, se souhlasem zákonného zástupce, žáky posílat do PPP kvůli identifikaci a Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření . Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Muni Press Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií - Lenka Pavlíčková . Kniha - autor Lenka Pavlíčková, 190 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Volná disponibilní časová dotace na 2. stupni je využita v předmětech český jazyk a literatura (3 hodiny), v cizím jazyce (1 hodina), v matematice (3 hodiny), ve fyzice (2 hodiny), v přírodopisu (1 hodina), v zeměpise (2 hodiny), ve výchově k občanství (1 hodina), ve výchově ke zdraví (1 hodina), v pracovních činnostech (1 ... Dílčí šetření, realizované v roce 2006, je zaměřeno na charakteristiku populace nadaných v oblasti rodinného zázemí a oblasti sociální (s akcentem na vrstevnické vztahy). V roce 2006 byla na IPPP ČR ve spolupráci s vybranými psychology pedagogicko psychologických poraden (koordinátory péče o nadané v regionu ... vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu. malá ochota ke spolupráci v kolektivu. rychlá orientace v učebních postupech. záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru; přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním Pilotní ověřování písma Comenia Script, jak uvádí Wildová (2012) v závěrečné zprávě, nemělo charakter klasického výzkumného šetření. Na Slovensku se programům pro rozvoj ... Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice : shrnutí výsledků výzkumného šetření / Hlavní autor Pavlíčková, Lenka Vydáno 2018...