Bezplatná online knihovna

Vývoj kodifikace české výslovnosti

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2019
VELIKOST NA SOUBOR: 8,15
ISBN: 978-80-200-2900-3
JAZYK: čeština
AUTOR: Veronika Štěpánová
CENA: ZDARMA

Po bezplatné registraci si můžete stáhnout knihu Vývoj kodifikace české výslovnosti ve formátu pdf epub

Popis:

Monografie se zaměřuje na problematiku výslovnosti spisovné češtiny. Rozebírá historii českého ortoepického zkoumání, podrobně se zabývá prvními snahami o zachycení výslovnostních pravidel, přípravami kodifikačních příruček v Ústavu pro jazyk český a shrnuje i nejnovější vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti. Těžiště práce spočívá především v analýze obsahů významných ortoepických příruček; detailně se soustřeďuje především na ta výslovnostní pravidla, která se postupně proměňovala nebo jejichž znění je z pohledu současné výslovnostní normy problematické. Součástí knihy jsou také výsledky fonetických analýz, provedených zejména v korpusu Monolog.

...j kodifikace české výslovnosti. ŠTĚPÁNOVÁ VERONIKA ... Vývoj českého pravopisu, CJ - Český jazyk - - unium.cz ... . Běžně 350 K ... Vývoj češtiny Historický vývoj češtiny zachycuje významná období vývoje českého jazyka od konce 1. tisíciletí až po současnost.. Čeština se jako samostatný jazyk vyvinula na sklonku 1. tisíciletí n. l. z praslovanštiny.. Jednotlivá období. Pračeština. Nejstarší vývojové stadium češtiny jako samostatného jazyka (konec 10. století - asi polovina 12. století). 16. století - v ... Vývoj kodifikace české výslovnosti | Knihy.ABZ.cz ... . století - asi polovina 12. století). 16. století - vedle kodifikace zemského práva došlo i ke kodifikaci městského práva a to se stejnou platností pro celé české království kodifikaci předcházel dlouhý vývoj V normování výslovnosti jsme byli a ještě jsme pozadu za jinými národy (za Němci, Francouzi, Angličany, Poláky, Rusy); pomineme-li první pokus o stabilisaci české výslovnosti (Durdíkova Kallilogie z r. 1873), neměli jsme prakticky do let třicátých učebnici nebo příručku správné výslovnosti. týká se pravopisu, výslovnosti, tvarosloví kodifikace odborné jazykovědné zaznamenání jazykové normy pomáhá ustálit jazykovou formu, je přísná v oblasti pravopisu, tvarosloví, slovní zásoby, ale je volnější v syntaxu (větná skladba) a výslovnosti ... D - Dějepis - Vývoj české společnosti od nástupu Habsburků do ... Literární věda ... Literární věda Mgr. Veronika Štěpánová Česká ortoepická kodifikace Abstrakt Disertační práce pojednává o výslovnostní kodifikaci spisovné češtiny. ... a Výslovnost spisovné češtiny II (ed. M. Romportl; 1978) a nově shrnuje i vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti od 80. let 20. století do současnosti. ... Zpracována ... Jazyk a kultúra číslo 13/2013 Štúdie a články K. Sekvent: Příspěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům… Přísp ěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům v češtin ě II. Výslovnost. Sklo ňování Karel Sekvent, Pedagogická fakulta MU Brno, [email protected] Klí čová slova: francouzská vlastní jména, čeština, úzus, kodifikace ... 10. Vývoj kodifikace české výslovnosti / Veronika Štěpánová -- Vydání první Praha : Academia, 2019 -- 287 stran -- cze ISBN 978-80-200-2900-3...