Bezplatná online knihovna

Autogenní trénink

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2019
VELIKOST NA SOUBOR: 6,89
ISBN: 978-80-87419-84-7
JAZYK: čeština
AUTOR: Johannes Heinrich
CENA: ZDARMA

Johannes Heinrich knihy Autogenní trénink epub máte k dispozici po registraci na našem webu

Popis:

Objevte autogenní trénink a jeho efektivní ochranu proti stresu v běžném životě. Kniha je stručným, přesným a přehledným uvedením do osvědčené metody používaná již přes 80 let. Autor metody prof. J. H. Schultz v nínabízí originální návod jednoduchého uvedení do základního stupně autogenního tréninku. Postupně dosáhnete hlubokého klidu a budete se opět cítit svěží a silní. Naučíte se, jak si prostřednictvím krátkých formulí zcela vědomě navodit pozitivní změny vlastního chování a získáte správné reakce v zátěžových situacích.

...utogenní trénink je součástí Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP a obsah kurzů prošel schválením, garantem je Prof ... Autogenní trénink - Nová relaxace ... .St.Kratochvíl, CSc. V minulosti kurzy prošly opakovaně schválením následujících institucí: AKP ... Autogenní trénink, FTVS, fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, sport, trénink „Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace" Srdečně Vás zveme na 1. česko-slovenskou konferenci „Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace" konanou u příležitosti 130. Výročí narození J. H. Sc ... Autogenní trénink - Posts | Facebook ... . česko-slovenskou konferenci „Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace" konanou u příležitosti 130. Výročí narození J. H. Schultze. dne 20.června 2014 v Praze. Autogenní trénink (AT) je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. Kratochvíl) a Autogenní trénink I.-II. (Doc. J.Hašto). Aktuálně ve výcviku KIP a Supervizním výcviku. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na závislosti a léčbu traumatu. AT se věnuje výzkumně (př. Využití řízené relaxace při IVF, 2002) a zejména v klinické praxi (přímá práce s klienty, supervize ... Autogenní trénink (AT) je nejznámější psychorelaxační technikou v České republice, která umožňuje ovlivnění psychických stavů organismu. S touto technikou byli studenti oborů TVS aktivně v průběhu studia seznámeni, ale většinou ji dále neuplatňují v praxi. Autogenní trénink Tuto patrně nejznámější relaxační techniku na světě vyvinul německý lékař, neurolog a psychiatr, Johannes Heinrich Schultz (1884 - 1970). Autogenní trénink je relaxační technika, která při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění napětí, neklidu a stresu Autor dnes nejrozšířenější „psychoterapie zdravých" Johannes Heinrich Schultz začal tento trénink promýšlet na počátku minulého století jako „sugestivní metodu tělesného a psychického uvolnění". V Československu užíval autogenní trénink jako první E. Bena, žák J. H. Schultze, a to již roku 1928. Metodu užíval při léčbě neuróz. Autogenní trénink je připisován německému lékaři a psychiatrovi Johannesovi Heinrichovi Schultzovi.Konkrétně spočívá v sugesci a navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění těla a mysli, tedy k celkové relaxaci.Člověk díky tomu dosahuje stavu hlubokého klidu.Schultz se zabýval hypnózou a všiml si, že lidé, kteří ji podstoupili, prožívali ... Miroslav Šmída: Schultz ův autogenní trénink 3 Úvodem Německý léka ř - neurolog a psychiatr prof. Iohann Heinrich Schultze (1884-1970), který vytvo řil autogenní trénink nazvaný po něm, vyšel podobn ě jako Freud z klasických poznatk ů o hypnóze, sugesci a autohypnóze a autosugesci. Jeho autogenní trénink pak zp ětn ě Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. Autogenní trénink. 446 To se mi líbí. Nejrozšířenějši evropská relaxační metoda - Autogenní trénink v originální verzi podle J.H.Schultze. Kurzy, konference...vše co souvisí. Autogenní trénink - audiokniha obsahuje relaxační techniku, jejímž autorem je Roman Svoboda. Tuto patrně nejznámější relaxační techniku na světě vyvinul německý lékař, neurolog a psychiatr, Johannes Heinrich Schultz (1884 - 1970). Autogenní trénink vychází ze znalostí o vzájemném propojení psychického tlaku, nervové soustavy a svalového napětí. Cílem metody je využití cílené relaxace svalů, která při správném postupu vede k dokonalému uvolnění mysli. Schultzův autogenní trénink - vznik metody. Autogenní trénink...