Bezplatná online knihovna

Stručné dějiny španělské kultury

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2019
VELIKOST NA SOUBOR: 4,76
ISBN: 978-80-727-2764-3
JAZYK: čeština
AUTOR: Fernando García de Cortázar
CENA: ZDARMA

Užijte si čtení Stručné dějiny španělské kultury Fernando García de Cortázar knih epub zdarma

Popis:

Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie. Každé z pojednaných měst je spojeno s některou kulturní či literární osobností, z nichž mnohé ovlivnily myšlení španělské společnosti a mnohé z nich měly přesah i za hranice této země, jejíž kulturní bohatství je u nás pro mnohé ještě stále velkou neznámou. Tak například Santiago de Compostela je spojeno se jménem spisovatelů Álvara Cunquiera či Ramóna del Valle Inclána, Toledo s překladatelskou školou, skrze niž do Evropy proudilo řecké vědění a filosofie, Córdoba zase s věděním a se spisy židovských a arabských učenců (Maimonides, Averroes), Gijón s osobností osvícenského myslitele Gaspara Melchora Jovellanose, Mallorca zase s literárním modernistickým hnutím a významnou generací 1898, k níž patřil i známý filosof překládaný do češtiny José Ortega y Gasset. Esejistická kniha Garcíi de Cortázara ukazuje, že kultura, malířství a zejména literatura jsou tím, co z dějin přetrvá a že poté, co se přeženou historicky bouřlivé události, výtvory lidského ducha a umu jsou tím jediným, co jako odkaz dalším generacím přetrvá pro další období.

...prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie ... Historie Španělska - stručné dějiny od vzniku až po ... ... . Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie. Stručné dějiny španělské kultury. Přehledný „průvodce" po dvaceti nejvýraznějších městech ovlivněných španělskou kulturou, situovaných nejen na Pyrenejském poloostrově, nabízí stručný, a přesto ucelený obrázek o kulturním vývoji Španě ... Stručné dějiny španělské kultury - Fernando García de ... ... . Stručné dějiny španělské kultury. Přehledný „průvodce" po dvaceti nejvýraznějších městech ovlivněných španělskou kulturou, situovaných nejen na Pyrenejském poloostrově, nabízí stručný, a přesto ucelený obrázek o kulturním vývoji Španělska v průběhu staletí. Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie. Dějiny Španělska začaly zhruba před 35 000 lety, kdy se první lidé usadili na Pyrenejském poloostrově.Vlny nájezdníků, osadníků a dobyvatelů přicházely po celá tisíciletí: Iberové byli následováni Kelty, poté Féničany, Řeky a Kartáginci.Po roce 200 př. n. l. se Ibérie postupně zmocnil starověký Řím. Římané poloostrovu přinesli svoji civilizaci, jazyk a ... Stručné dějiny španělské kultury Fernando García de Cortázar • Dauphin (2019) 🍌 Odosielame o 14 dní. Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie. Nová kniha. Stručné dějiny španělské kultury - Fernando García De Cortázar. Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historic... Izraelská lobby a americká zahraniční politika John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt | Bodyart Press, 2015 Denisa Škodová (roz. Kantnerová) absolvovala obor hispanistika na FF UK v Praze, kde v současnosti dokončuje obor anglistika - amerikanistika. Příležitostně spolupracuje s časopisy A2, Babylon a Host. Je spolupořadatelkou česko-španělských literárních setkání Luces de Bohemia. V ... • krátkou glosu Matěje Stropnického o knize Fernanda Garcíi de Cortázara Stručné dějiny španělské kultury • a dvě pozvánky: na Svět knihy Plzeň a na pražské sympozium Bauhaus: Bydlení ve věku strojů / bydlení dnes. Sep 18, 2019 · Public · in Timeline Photos. Fernando García de Cortázar: Stručné dějiny španělské kultury. Foto: archív, Právo. Děkuji každému spisovateli, který mě ušetří návštěvy země, o níž vypráví, podá-li mi o ní dostatečně skvělé svědectví svým dílem. Nejezděte tam, budete už jenom zklamáni! Platí to i o Fernandu Garcíovi de Cortázarovi ... STRUČNÉ DĚJINY. Kolem roku 4000 př. n. l. už byla většina Pyrenejského poloostrova osídlena Ibery přicházejícími z východu, později se na severu země usadili Keltové. Zhruba kolem roku 1100 př. n. l. přijížděli na pobřeží obchodovat Féničané a také Řekové. ... kteří položili základy španělské kultury a ... Dějiny Polska počínají příchodem Západních Slovanů, kteří v období raného středověku založili na polském území trvalé osady.Během 10. století vznikla první vládnoucí dynastie Piastovců.Za faktického tvůrce pol...