Bezplatná online knihovna

Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 6,57
ISBN: 978-80-7429-911-7
JAZYK: čeština
AUTOR: Tomáš Petráček
CENA: ZDARMA

Nejlepší Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace pdf, kterou zde najdete

Popis:

Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých konfesí a světonázorů sdílejí přesvědčení o zásadním významu reformace pro další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Výročí 500 let od zahájení reformace zveřejněním 95 Lutherových tezí představuje příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti? Autor knihy, církevní a sociální historik, na základě svého studia vyjadřuje přesvědčení, že právě ve vývoji 16. století lze hledat kořeny současné krize nejen tradičních křesťanských církví, ale rovněž celé západní civilizace.

......