Bezplatná online knihovna

Divadlo v průsečíku reflexe: Antologie současné polské divadelní teorie

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2018
VELIKOST NA SOUBOR: 8,30
ISBN: 978-80-7008-403-8
JAZYK: čeština
AUTOR: Jan Roubal (ed.),
CENA: ZDARMA

Všechny Jan Roubal (ed.), knihy, které od nás čtete a stahujete

Popis:

Antologie přibližuje polskou reflexi divadla, především v posledních dvou, tří desetiletí, která je i v mezinárodním srovnání charakteristická svou nespornou specifičností, odbornou kompetencí a aktuálností. Je odrazem jak vitality a originality tamějšího divadla, tak i široké odborné základny polské teatrologie a její otevřenosti podnětům a inspiracím současné teorie, metodologie a interdisciplinárnosti. Výběr šestadvaceti textů dvaceti autorů se snaží přiblížit symptomatické teoretické přístupy k divadlu jako svébytnému umění, ale i k jeho širším sociokulturním a kulturně antropologickým kontextům. Vedle metodologických úvah o současných otázkách divadelní teorie, historiografie, kritiky, dramatologie a přístupů k herectví tak antologie nabízí výběr prací inspirovaných fenomenologií, sémiotikou, kognitivismem, genderovými studiemi, divadelní antropologií a performatikou. V mnohém ohledu tak může být užitečným i provokujícím, ale i komplementárním příspěvkem k obdobnému hledání nových cest naší současné domácí teatrologie.

...é, tiskem dosud nevydané texty jezuitských školských her ... Denisa Václavová, Tomáš Zižka a kol.: SITE SPECIFIC by ... ... . Do budoucna by měla být otevřena i jiným raně novověkým bohemikálním dramatickým textům spjatým se vzdělaneckým prostředím. V prvním svazku řady přinášíme jezuitské školské hry, které se námětově vztahují k významnému ... Divadlo v průsečíku reflexe: Antologie současné polské divadelní teorie. Jan Roubal (ed.), kol. (ed.) / Institut umění - Divadelní ústav (2018) ... Teatrologická společnost ... .), kol. (ed.) / Institut umění - Divadelní ústav (2018) Skladem Expedujeme do 1 pracovního dne. 405 Kč. běžná cena: 450 Kč ... Divadlo v průsečíku reflexe: Antologie současné polské divadelní teorie. ... Teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní ... Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století ... Vydal zásadní antologii ze současné německé divadelní teorie Souřadnice a kontexty divadla (Divadelní ústav, Praha 2005), k tisku připravil obdobnou antologii polské divadelní teorie Divadlo v průsečíku reflexe, která by měla vyjít letos. Sbírky Muzea romské kultury: Tradiční řemesla, profese a zaměstnání. (přírůstky 1991 - 2007): Collection of the Muzeum of Romani Culture: Traditional Crafts, Proffess Pojem site specific v divadelní teorii označuje divadlo, divadelní cestu, metodiku, která chce vědomě být v kontaktu s konkrétním prostředím se všemi jeho kvalitami, jedinečnostmi ... Radoslava Schmelzová (ed.): Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific / současné tendence, Akademie múzických umění v Praze, 2010 Klauzurní a diplomové práce 2013 - 2. část. Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Ostrava. Martina Novozámská. Badatelská spolupráce s Divadelním ústavem v Praze, texty o české divadelní fotografii pro Divadelní sborník. Drahomíra Otoupalová . Společné výstavy: Česká divadelní kultura v datech a souvislostech (rozšíření recenze č. 66). Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino 4, 1998, seš. 1, s. 111-118. Hrabal v podání Milana Jankoviče (Jankovič, Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala). Český jazyk a literatura 48, 1997/98, č. 9-10, s. 235-236. Veronika Riedlbauchová AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE DIVADELNÍ FAKULTA Dramatická umění Alternativní a loutková tvorba a její teorie TEZE DIZERTAČNÍ PRÁCE VĚDOMÉ TĚLO (FYZICKÝ JAZYK HERCE A JEVIŠTNÍ KOMPOZICE) Veronika Riedlbauchová Vedoucí práce: prof. Mgr. Josef Krofta a prof. Mgr. Miloslav Klíma Oponent práce: Datum obhajoby: Přidělovaný akademický titul: Ph ......