Bezplatná online knihovna

Romantismus a romantismy: Pojmy, proudy, kontexty

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2005
VELIKOST NA SOUBOR: 5,81
ISBN: 80-246-1060-4
JAZYK: čeština
AUTOR: Zdeněk Hrbata,
CENA: ZDARMA

Zde najdete knihu Romantismus a romantismy: Pojmy, proudy, kontexty pdf

Popis:

Publikace nahlíží na romantismus jako na různorodý pojem, zvýrazňuje jeho pluralitu a zabývá se různými podobami a fázemi romantismu. Věnuje se jeho jednotlivým formacím a objektům jako krajina či příroda a představuje typologii a analýzu jejich romantických pojetí. Všímá si proměn žánru cestopisu a pojmu cesty vůbec, dále zkoumá kategorie vznešena, gotična, groteskna, imaginaci, poezii a historismus. Poslední kapitola Epopej a ironie se věnuje zejména českému básnictví a začleňuje jej do světového kontextu.

... III. ... Francouzský romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla, teoretický koncept romantismu podle V ... Romantyzm kultury nieromantycznej : (przypadek czeski) ... . Huga) Německý romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla) ... Paralely mezi českou a ruskou kulturou v podmínkách nesvobody HANA KOSÁKOVÁ V knize nazvané Autoren im Ausnahmezustand. Die tschechische und russische Parallelkultur (Autoři ve... Subjektivita v anglické romantické poezii a estetice (1996), Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty (2005, spolu se Zdeňkem Hrbatou) a Transversals (Transverzály, 2007), dále stu ... Romantismus a romantismy - Karolinum ... . Pojmy, proudy, kontexty (2005, spolu se Zdeňkem Hrbatou) a Transversals (Transverzály, 2007), dále studie o romantismu a Shakespearovi publikované v USA, Británii, SRN, Francii, Řecku a Japonsku. Procházka, Hrbata: Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty Štěpán: Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury I Vostrý : Prožívat, či hrát? The article focuses on the present day discussion about a place of Romanticism in Czech culture. This question seemed to be obvious to many generations of Czech critics who supported an opinion that a romantic philosophy as well as a romantic style did not rather fit to a national situation of Czechs in the 19th century. Česká literatura 54, 2006/5 Studie. Jiří Pelán: Petrarkův spis De remediis a jeho česká recepce (s. 1-19) Plná verze studie je dostupná v pdf-formátu. Český romantismus v evropském kontextu. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu (ed. Ursus) 1993, s. 2-11 (50%). 10) HRBATA, Zdeněk. Poezie křesťanství: Chateaubriandovi Mučedníci a Lindova Záře nad pohanstvem. In Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin (ed.). Český romantismus v evropském kontextu. doporučená literatura k přijímací zkoušce na kulturologii. 80-7325-041-1 DYSON-HUDSON, R., LITTLE, M. A. (edd.). Rethinking human adaptation : biological and ... Otázka, nakolik je romantismus dodnes součástí našeho myšlení a cítění a nakolik se s tímto pojmem dá operovat při analýze soudobého umění, je zodpovídána různě. Jednoznačně kladnou odpověď na otázku po „trvalosti" romantismu dává M. Doorman v knize Romantický řád. Podle autora představuje romantika dnešní každodenní zkušenost západního člověka....