Bezplatná online knihovna

Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2008
VELIKOST NA SOUBOR: 7,6
ISBN: 978-80-7414-053-2
JAZYK: čeština
AUTOR: -
CENA: ZDARMA

Zde najdete knihu Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914 pdf

Popis:

Zamýšlená publikace je výstupem projektu GAČR. Chce zmapovat a analyzovat proces nacionalizace společnosti pro období 1848-1914. Opírá se o řadu dílčích původních výzkumů i široké využití dosud publikované literatury. Výsledkem je prezentace komparativního pohledu dokumentující shody i rozdíly na obou stranách při akcentování dlouhodobých prvků nacionalismu, ale také jeho každodenní flexibility, schopnosti se vždy znovu definovat a naplňovat novým obsahem. Dalším horizontem pak je srovnání nacionalizace společnosti v Čechách s obdobným procesem v dalších zemích – v Uhrách či Polsku.

...e společnosti v Čechách 1848-1914, Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7414-053-2, autorka kapitol Úřednictvo habsburské monarchie a nacionalizace společnosti, s ... Databáze projektů TUL - Technická univerzita v Liberci ... . 137-176, Hospodářská správa a nacionalizace společnosti, s. 176-200, Projevy nacionalizace v prostředí státní ... Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914 Naučte se plavat v moři emocí: aneb Jak přežít s darem mimořádné citlivosti Doris Dahlinová kniha Naše první slepice Anne-Kathrin Gomringer pdf ulozto Trpaslík v evropské kultuře 2005; Čechy a Sasko v proměnách dějin 1993; První světová válka a role Němců v českých zemích 2015; Paměť a místo 2015; Dějiny zaniklých obcí 1987; Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914 2008; Region na hranici 2015; Variety české religiozity v dlouhém 19. století (1780-1918) 2010 ... Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 418-449. LHOTOVÁ, M ... Kniha: Nacionalizace společnosti v Čechách 1848 1914 ... ... . století (1780-1918) 2010 ... Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 418-449. LHOTOVÁ, Markéta. Letáky a plakáty ze srpna 1968 ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci. Sborník Severočeského muzea v Liberci - Historia 15. 2008, s. 78-112. LHOTOVÁ, Markéta a Otokar SIMM. v Čechách v 19. a první polovině 20. století hl. řešitelka Kristina Kaiserová. 2004-2006 grant GAČR: Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914 hl. řešitelka Kristina Kaiserová. 2003 Česko-německý fond budoucnosti Lebensgeschichtliche Interviews und Erfassung von Zeitzeugenberichten MACKOVÁ, M. Úřednictvo habsburské monarchie a nacionalizace společnosti. In Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. 40 s. ISBN: 978-80-7414-053-2. MACKOVÁ, M. Projevy nacionalizace v prostředí státní tabákové režie. Kupte nebo prodejte knihy z nakladatelství Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v online antikvariátu TrhKnih.cz Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 19-30. ISBN 978-80-7414-053-2, grant GAR 409/04/0892. POKORNÝ, J. Odborový tisk 1967-69 (Trade union press 1967-69). In: Pražské jaro 1968. Literatura - film - média. Materiály z mezinárodní konference pořádané ... Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. Kristina KAISEROVÁ, Jiří RAK eds. AUP 142, AUP Facultatis philosophicae - Studia Slavogermanica 1, Ústí nad Labem 20...