Bezplatná online knihovna

A nepozdvihne meč....: Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2008
VELIKOST NA SOUBOR: 5,33
ISBN: 978-80-200-1558-7
JAZYK: čeština
AUTOR: Petr Blažek
CENA: ZDARMA

Užijte si čtení A nepozdvihne meč....: Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 Petr Blažek knih epub zdarma

Popis:

Téma odpírání vojenské služby v komunistickém Československu, jakkoliv se jedná o téma závažné, zůstávalo doposud poněkud stranou pozornosti historiků. Tento sborník příspěvků ze semináře pořádaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR představuje tematicky ucelený soubor historických studií, rozhovorů s pamětníky i dobových archivních dokumentů, které fenomén odpíračství z různých úhlů pohledu přibližují. K otevřenému odpírání vojenské služby vedly stovky mladých mužů nejrůznější důvody – politické, filozofické, náboženské či národnostní. Největší počet odpíračů odvolávajících se na své svědomí pocházel z prostředí nedominantních náboženských skupin. Zejména svědkové Jehovovi odmítaliplnit brannou povinnost s odkazem na biblická přikázání a svou radikální volbu nevnímali jako politicky motivovanou. Volili raději dobrovolně vězení nebo dlouholetou namáhavou práci v dolech. O charakteru komunistického režimu svědčí okolnost, že řada z nich byla odsouzena za stejný čin opakovaně k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Pozornost je v knize věnována také dalším otázkám spojeným s tématem odpírání vojenské služby, například kampani za prosazení náhradní civilní služby v osmdesátých letech, rehabilitaci odpíračů vojenské služby po roce 1989 nebo fenoménu proslulých „modrých knížek“.

...lovenska v roce 1968 (Praha 2009). A nepozdvihne meč… odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 ... Články | Demokratická revoluce 1989 ... . Praha 2007. 9 mírových aktivitách mládeže v Československu osmdesátých let.11 Cenné pro mne byly z hlediska tématu také studie Prokopa Tomka publikované v časopise Historie a vojenství.12 Po roce 1989 byla většina z odpíračů vojenské služby rehabilitována, především zásluhou advokáta JUDr. Lubomíra Müllera. Oba budou hosty semináře. Moderování se ujme historik Petr Blažek, editor a spoluautor ... Odpírání vojenské služby v komunistickém Československu a ... ... . Lubomíra Müllera. Oba budou hosty semináře. Moderování se ujme historik Petr Blažek, editor a spoluautor knihy A nepozdvihne meč… věnované tématu odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Pozornost je v knize věnována také dalším otázkám spojeným s tématem odpírání vojenské služby, například kampani za prosazení náhradní civilní služby v osmdesátých letech, rehabilitaci odpíračů vojenské služby po roce 1989 nebo fenoménu proslulých „modrých knížek". A nepozdvihne meč... Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2007, s. 239-272. (ISBN 978-80-200-1558-7) BLAŽEK, Petr: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Rozhovor s Petrem SísemJak jsem vyrůstal za železnou oponou. Rozhovor s Petrem Sísem, In: Paměť a dějiny, roč. 2, č. 1 (2008), s. 96-101 ... A nepozdvihne meč-- : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Petr Blažek (ed.). Praha : Academia, 2007. 339 s. : il. ( Stíny ; Sv. 4) ABRAMS, Bradley Francis: Morality, Wisdom and Revision : The Czech Opposition of the 1970s and the Expulsion of the Sudeten Germans. A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948−1989. Praha: Academia, 2007. BLAŽEK, Petr, ed. „Tentokrát to bouchne." Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. BLAŽEK, Petr. „Chladnou hlavu, planoucí srdce a čisté ruce". Pád komunismu v Československu v širším středoevropském a světovém kontextu. ... "Nikdy nikoho nezabiju" : záznam procesu s Miloslavem Lojkem. In: A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Ed. ... Vladan VÉVODA, Rudolf: "První křižovatka, na které se budu rozhodovat" : rozhovor s Vladanem ... A nepozdvihne meč…. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2008, s. 133-155. Originály Bulletinu Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti jsou uloženy v archivu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Rok 1988 Bulletin NMS-IDS - č. 1 Bulletin NMS-IDS - č. 2 -- Vydáno k výstavě Vladislav Mirvald - Retrospektiva v Západočeské galerii v Plzni, výstavní síni Masné krámy, probíhající od 15. října 2010 do 16. ledna 2011. Životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách. A nepozdvihne meč ... :odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 Academia 2007 KNAV AK 3793 Blažek, Petr A nepozdvihne meč ... :odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 Academia 2007 KNAV AK 3793 Vopálka, Vladimír Soudní řád správní :komentář C.H. Beck 2004 Blažek Petr (ed.), A nepozdvihne meč. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989, Academia, Praha 2007.. ... Kaplan Karel, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Praha-Brno: ÚSD - Doplněk 1993. Kaplan Karel - Paleček Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2008. ......