Bezplatná online knihovna

Proměna středovýchodní Evropy ranného a vrcholného středověku: Mocenské souvislosti a paralely

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2010
VELIKOST NA SOUBOR: 3,4
ISBN: 978-80-86488-69-1
JAZYK: čeština
AUTOR: Lukáš Reitinger,
CENA: ZDARMA

Lukáš Reitinger, knihy Proměna středovýchodní Evropy ranného a vrcholného středověku: Mocenské souvislosti a paralely epub máte k dispozici po registraci na našem webu

Popis:

Prostor, který je dnes označován jako "středovýchodní Evropa", se utvářel v plynulém dialogu domácích předpokladů s proudem (zejména) západoevropských inovací v podstatě již od svých historických počátků. Výpověď pramenů dále naznačuje, že zhruba mezi léty 800 a 1300 došlo k velké modernizaci politických a mocenských struktur po obou stranách říšské hranice, během níž se državy arpádovských, piastovských a přemyslovských knížat změnily v dědičná království a sídla metropolitů. Tuto dlouhou a ve výsledku úspěšnou proměnu sleduje kolektivní monografie, do níž přispěli čeští, polští a slovenští medievisté mladé a střední generace. Strukturu práce rytmizují tři hlavní problémové okruhy: samotná geneze středovýchodní Evropy, proměna dědičných přemyslovských a piastovských držav v království a utváření oficiálních vzpomínek.

... kníže Jindřich IV. Probus. Mocenské souvislosti a paralely, Brno 2010, s ... Polská medievistika na české (moravské a slezské) půdě ... ... . 117-136. Jan L., Hereditas, výsluha, kastelánie. Několik poznámek k terminologii a metodologii současné historiografie přemyslovského období, Časopis Matice moravské 128 (2009), s. 461-472. problému srov. např. D. KALHOUS, Jak viděla Hnězdno roku í ì ì ì středověká tradice?, in: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely (= Země a kultura ve střední Evropě ). ... FF:PV1B68 Král Vratislav - Informace o předmětu ... . Mocenské souvislosti a paralely (= Země a kultura ve střední Evropě ). Edd. L. Reitinger, M. Wihoda, Brno (dále jen „Jak viděla) , s. a násl. Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku :mocenské souvislosti a paralely Matice moravská 2010 KNAV E 74832 Fasora, Lukáš, Dělník a měšťan :vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914 Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2010 KNAV Století a jejich širší interpretační souvislosti (965-1125) Představy o společném původu Čechů a Poláků ve středověké historiografii Představy o společném původu Čechů a Poláků ve ... koncept státotvorné družiny raného středověku v české a německé historiografii. Polská medievistika na české (moravské a ......