Bezplatná online knihovna

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2010
VELIKOST NA SOUBOR: 8,34
ISBN: 978-80-86324-85-2
JAZYK: čeština
AUTOR: Vladimír Hruška
CENA: ZDARMA

Po bezplatné registraci si můžete stáhnout knihu Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele ve formátu pdf epub

Popis:

Publikace je prakticky orientovaným návodem pro podnikatele - fyzické osoby, které mají povinnost (či dobrovolně chtějí) přejít na účetnictví. Platný zákon o účetnictví taxativně vyjmenovává účetní jednotky, jež mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. To představuje možnost jistého usnadnění práce oproti vedení účetnictví v plném rozsahu. Autor v publikaci uvádí důležité skutečnosti, které charakterizují toto zjednodušení. Kniha podrobně vysvětluje výhody a nevýhody použití zjednodušené formy, ta je porovnána s účetnictvím v plném rozsahu a nechává na rozhodnutí podnikatele, jak bude účtovat. Pro lepší pochopení nejdůležitějších souvislostí je publikace doplněna o ilustrativní příklady. V publikaci jsou uvedeny okruhy, bez jejichž znalostí není možné dobře zpracovat účetní závěrku. V závěrečné kapitole je čtivý výklad postupu, jak z podkladů účetnictví ve zjednodušeném rozsahu počítat daň z příjmů právnických a fyzických osob, podle toho, o jakou účetní jednotku se jedná.

...chodisek účetnictví podnikatelů - str ... Kniha: Účetnictví pro podnikatele v zemědělství | Knihy.ABZ.cz ... . 31 1.3 Základní prvky soustavy účetnictví - str. 34 1.4 Úschova účetních záznamů - str. 42 1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 44 1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 55 2. Publikace podává pohled na účetnictví pro podnikatele vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jeho novely ... Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - iÚčto.cz ... ., o účetnictví, ve znění jeho novely č. 348/2007 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2008, a to včetně souvislostí a vazeb na obchodní právo, daňové předpisy a další zákonné normy. (1) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny ... DonauMedia Účetnictví pro podnikatele . Senát potvrdil 14. 6. 2012 novelu zákona o účetnictví. Úplné znění zákona o účetnictví po této novele spolu s Českými účetními standardy pro podnikatele, z nichž řada byla novelizována od počátku roku 2012, tvoří základ publikace Účetnictví pro podnikatele. K publikaci je nabízen za malý poplatek aktualizační servis ... V § 4 odstavec 10 zní: "(10) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona, a ostatní účetní jednotky, které mohou podle § 18 odst. 3 zákona sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, sestavují přílohu nejméně v rozsahu obsahového vymezení podle § 39 odst. 1 až 8.". Na fyzické osoby se úprava jednoduchého účetnictví nevztahuje - tyto nadále mohou pro daňové účely vést daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů popř. vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (nepodléhají-li auditu)....