Bezplatná online knihovna

Je zygota lidskou osobou?

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2012
VELIKOST NA SOUBOR: 3,93
ISBN: 978-80-7387-526-8
JAZYK: čeština
AUTOR: Pascal Ide
CENA: ZDARMA

Užijte si čtení Je zygota lidskou osobou? Pascal Ide knih epub zdarma

Popis:

Je lidská zygota (jinak řečeno oplozené vajíčko, výsledek sjednocení vajíčka a spermatozoidu) osobou? Jakkoliv různé mohou být odpovědi, můžeme je zařadit do tří kategorií: ano, ne, možná. Debata na toto téma je aktuální a důležitá, ale sotva ji můžeme omezit pouze na současnost. Svatý Tomáš Akvinský se podle vzoru Aristotela, ale v nesouladu s většinou církevních otců domníval, že k výskytu lidské duše dochází se zpožděním. Dnes jsou pozice Tomášových žáků rozdílné: jedni trvají stále na její pozdější přítomnosti, druzí, ačkoliv i oni zůstávají věrni principům svatého Tomáše, dospívají na základě moderních poznatků biologických věd k bezprostřední personalizaci zygoty.

...oží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně ... Kvantoví vědci tvrdí, že našli nesmrtelnou lidskou duši ... ... . Debaty okolo existence duše a toho, zda je nesmrtelná nebo umírá současně s osobou člověka, je nekončící příběh, kterým se po staletí zaobírají ti největší myslitelé historie. Konvenční věda představu nesmrtelné duše odmítá, protože ji nelze žádnými prostředky detekovat a doložit tak její existenci. problematiky (Je zygota osobou?). Volek síce použil pojem ľudskej bytosti ... Je zygota lidskou osobou? - Pascal Ide | KOSMAS.cz - vaše ... ... . Volek síce použil pojem ľudskej bytosti (P4), ale len ako premisu, ktorú pova­ žuje za všeobecne akceptovanú. Použitie nekontroverzného a všeobecne akceptova­ ného termínu ľudskej dôstojnosti (dôstojnosťj,) ako prostredníka v argumentácii kterým zygota či embryo nepochybně je, za identického s lidskou osobou. V P. případě, že by tato identita nebyla dána a bylo tedy při-puštěno, že lidé nejsou v určité fázi biolo­ gického vývoje osobami, pak by to mohlo být důvodem k nepřiznání práva na život a lid-ské důstojnosti. Jedná se ostatně o argumen- kvalifikovala jako lidskou bytost a tím jí přiznala také právo na morální ohledy. Jediný rozdíl mezi lidskou zygotou a jinými buňkami vidí v tom, že lidská zygota je naprogramována tak, aby se nakonec stala lidskou bytostí. Ale ani tuto skutečnost nepovažují za dostačující k prokázání toho, že už je lidskou bytostí. Je možné, že lidskou osobou je pouze takový příslušník lidského druhu, který aktivně užívá schopností, jež odlišují člověka od jiných živých organizmů: rozumu - tedy schopnosti myslet kriticky, abstraktně a logicky - a vůle - schopnosti zvolit z alternativ na základě rozumového uvážení, spíše než v ......