Bezplatná online knihovna

Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2013
VELIKOST NA SOUBOR: 3,79
ISBN: 978-80-262-0502-9
JAZYK: čeština
AUTOR: Stanislava Mandzáková
CENA: ZDARMA

Po bezplatné registraci si můžete stáhnout knihu Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením ve formátu pdf epub

Popis:

Tento text má přispět k edukaci klientů s těžším mentálním postižením a pomoci odborným zaměstnancům domovů sociálních služeb, kteří jsou s nimi v přímém kontaktu, naplňovat práva jejich klientů spojená se sexualitou, která vyplývají z mezinárodních dohod. Autorka se zabývá specifiky sexuálních projevů osob s MP i faktory, které jejich aktivity determinují, nevyhýbá se otázkám spojenými s rizikem otěhotnění, přenosu chorob a zranění. Sexuální projevy osob s MP nejsou jednoduše „čitelné“, pracovníkům pomáhajících profesí chybí znalosti o této tabuizované oblasti a místo toho vycházejí z mýtů. Za daného stavu proto v mnohých zařízeních nejsou vytvořeny podmínky pro kvalitnější život dané skupiny osob, které jsou schopny přátelství i partnerství. PaedDr. Stanislava Mandzáková, PhD., působí na katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě univerzity v Prešově. Věnuje se problematice sexuálních a partnerských vztahů osob s mentálních postižením, integraci těchto osob a komunikaci učitele s žáky s mentálním postižením. Je editorkou sborníků Kvalita života osôb s mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb a autorkou odborných publikací.

... ... Kniha: Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením (Stanislava Lišiak Mandzáková) ... Literatura k tématu sexuality a vztahů | Freya - KURZY ... ... . Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus! Osoby s mentálním postižením Duševně nemocní ... Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením Mandzáková, Stanislava Lištiak Cena: 169 Kč Recenze a komentáře k titulu Zatím žádné recenze. přidat komentář nebo recenzi Oddělení knihkupectví ... Sexuální a partnerský život osob s mentál ... PDF Sexualita mentálně postižených osob - Theses ... . přidat komentář nebo recenzi Oddělení knihkupectví ... Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením: Se zaměřením na středně těžké a těžké posti Tento text má přispět k edukaci klientů s těžším mentálním postižením a pomoci odborným zaměstnancům domovů sociálních služeb, kteří jsou s nimi v přímém kontaktu, naplňovat práva jejich klientů ... Praha: Portál, 2013. Kniha se zaměřuje na dosud poměrně tabuizované téma sexuality osob s mentálním postižením (MP) a jejich sexuální i partnerský život. Je určena pracovníkům tzv. pomáhajících profesí (pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, speciálním a... SEXUÁLNÍ VÝCHOVA U OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ... SEXUÁLNÍ ŽIVOT MENTÁLN POSTIŽENÝCH V ÚSTAVNÍCH ZAÍZENÍCH V České Republice se vyskytuje několik typů bydlení pro osoby s mentálním postižením, jejichž charakteristika je dána zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pro účely této práce byl vybrán typ ... Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením / Uložené v: Hlavný autor: Lištiak Mandzáková, Stanislava ... Sexualita a sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím : ... Sexualita osob s postižením a znevýhodněním / Autor: Venglářová, ... va osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním ... by neměly sexuální život vést, někteří ani nevědí, že ho vůbec vést mohou, stále jsou zde různé předsudky a mýty týkající se sexuality těchto osob. Spousta lidí si neuvědomuje, že Upíráme jim sexuální nebo partnerský život dospělých, o jejich partnerech a partnerkách hovoříme jako o kamarádkách a kamarádech. Dokument Nemusíš s láskou, stačí s citem Snímek natočili filmaři s mentálním postižením v rámci tvůrčích dílen spolku Inventura pod vedením režisérek Lenky Vochocové (na snímku) a ... A tomu je potřeba porozumět: složitosti a vymezení sexuální asistence u osob s mentálním postižením. V současné doběve vztahu k situaci sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením v ní vnímám více rizik nežli svobodného poučeného rozhodnutí. Použitá literatura. Štěpančíková, P. (2014). Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením Lištiak Mandzáková, Stanislava. Původní cena: 355 Kč, celková sleva: 44% Tento text má přispět k edukaci klientů s těžším mentálním postižením a pomoci odborným zaměstnancům domovů sociálních služeb, kteří jsou s nimi v přímém kont... Sborník referátů z 26 celostátnímu kongrusu k sexuální výchově v České Republice, Pardubice 2017, SPRSV, dostupné zde. Drábek T.: Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením, dostupné zde. Eisner P.; Venglářová M. a kol.: Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. 2013, nakladatelství Portál. s mentálním postižením a její realizace. V příspěvku je zmíněn protokol sexuality se svým obsahem. Na závěr jsou navržena stručná opatření. Klíčová slova: sexualita, sexuální výchova, ním, sociální služby v institucích. Úvod Příspěvek se zabývá sexuáln výchovoí u u osob s mentálním postižením a t,o pře- Sexuální výchova u osob s postižením. Publikováno: 26. 2. 2019, aktualizováno: 10. 12. 2019. Sexuální výchova bývá někdy nedoceněná. Ať už se to týká domácích poučení, nebo povinné položky v osnovách školního roku, je často zdrojem vtipů a zlehčování ze strany dětí, ale i rodičů. slovo se nachází na stránce: S:20 krok zpět: » zpět ... Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením autor: Mandzáková Stanislava Lištiak ... Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenberků (1660-1770) autor: Čechura Jaroslav Štěrbová, D. (2006). Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou. Příručka pro rodiče a odborníky. Olomouc: UP. Štěrbová, D. (2009). Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením. Strategie odborných služeb a modelový protokol sexuality a vztahů. Praha: SPRSV. Štěrbová, D. (2011)....