Bezplatná online knihovna

Jak zvládnout problémy dětí se školou?: Děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2016
VELIKOST NA SOUBOR: 9,85
ISBN: 978-80-88163-36-7
JAZYK: čeština
AUTOR: Jitka Kendíková,
CENA: ZDARMA

Nejlepší Jak zvládnout problémy dětí se školou?: Děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky pdf, kterou zde najdete

Popis:

Druhé vydání úspěšné příručky odráží významné legislativní změn v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autoři s bohatou zkušeností z praxe se podrobně věnují inkluzi, všem jejím aspektům a odpovídají na některé z mnohých otázek: Kdo mi pomůže vyřešit potíže mého dítěte ve škole? Kdy se mám obracet na poradenská zařízení a co od nich mohu žádat? Jak má vypadat péče o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve škole? Je pro mé dítě vhodný odklad školní docházky, individuální vzdělávání, přípravná třída? Bude pro mé dítě lepší přestup na jinou školu? Jak to zařídit? Jak zvládnout přechod na střední školu? Jak úspěšně ukončit střední školu? Jakou roli má asistent pedagoga? Kdy a za jakých podmínek je vhodný asistent pedagoga? Jak pomůže mému dítěti individuální vzdělávací plán (IVP)? Co musí obsahovat IVP? V knize naleznete také celou řadu dalších informací týkajících se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Pomohou Vám i konkrétní návody, vzory a formuláře. Publikace je určena zákonným zástupcům žáků se speciálními.

...tní knihy Jak zvládnout problémy dětí se školou?: děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky ... doivup.upol.cz: Učitel a asistent ve společném vzdělávání ... . Praha: Pasparta. Kendíková, J. (2017). Asistent pedagoga. Praha: Raabe. Dobrá škola. Inkluzivní vzdělávání. Jak zvládnout problémy dětí se školou?: děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky. Vydání druhé. Libčice nad Vltavou: Pasparta Publishing, 2016. ISBN 978-80-88163-36-7. Fořtová, K., Metodika pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi s SVP, NÚV 2013) Kendíková, J., Vosmik ... Jak zvládnout problémy dětí se školou? | Dumknihy.cz ... ... . Vydání druhé. Libčice nad Vltavou: Pasparta Publishing, 2016. ISBN 978-80-88163-36-7. Fořtová, K., Metodika pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi s SVP, NÚV 2013) Kendíková, J., Vosmik M., Jak zvládnout problémy dětí se školou?, Dítě s SVP ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitela a další odborné pracovníky, Pasparta, Praha 2013 Příručka pro rodiče dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), poradenské pracovníky ŠPZ (školských poradenských zařízení), ŠPP (školních poradenských pracovišť ... 3.Nebát se řešit problémy s kompetentními osobami ve škole - to není Vaše selhání, naopak: Vy chcete najít řešení, protože máte o děti zájem a „nevzdáváte to". Doporučuji obrátit se na : výchovného poradce, třídního učitele, školního psychologa....