Bezplatná online knihovna

Dějiny města Plzně 2: 1788–1918

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2016
VELIKOST NA SOUBOR: 4,13
ISBN: 978–80–87911–04–4
JAZYK: čeština
AUTOR: Karel Waska
CENA: ZDARMA

Všechny Karel Waska knihy, které od nás čtete a stahujete

Popis:

Druhý svazek projektu Dějiny města Plzně, který je zaměřen především na 19. století, je opět kolektivní monografií, na níž se podílelo 19 autorů tentokrát zejména z plzeňských paměťových institucí. Publikace však přesahuje dolní i horní časový mezník 19. století. Je to dáno událostmi, které měly na vývoj města zásadní vliv. Roku 1788 byl i v Plzni zřízen tzv. regulovaný magistrát, jenž představoval zásadní změnu ve správě města, danou větším vlivem státu na samosprávné orgány. Horní časovou hranicí knihy je pak rok 1918, kdy vznik demokratické republiky zásadně ovlivnil další život Plzně a jejích občanů. Významným obdobím a předělem v dějinách města jsou pak léta 1848–1850. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství a byly zřízeny nové obecní i správní instituce, které postupně, většinou v roce 1850, začaly fungovat. Uvolnění toho roku umožnilo plzeňské měšťanské společnosti se poprvé zapojit do veřejné činnosti, spolkové i politické. Období uvolnění sice netrvalo dlouho, měšťané museli této činnosti brzy zanechat a někteří byli pak dokonce i policejně sledování. Byly však položeny základy místních politických a spolkových struktur, na které pak bylo možné navázat po obnovení ústavního režimu v 60. letech. Publikace se však nezaměřuje pouze na politický vývoj, přináší nové poznatky rovněž z dějin literatury, výtvarného umění, architektury a urbanistiky, fotografie, divadelnictví, ale i sportu (mj. též počátků letectví, kde má Plzeň v dějinách českých zemí čestné místo). Text doprovází bohatá, ve většině případů dosud nepublikovaná obrazová příloha.

...e: Dějiny města Plzně II OBÁLKA ROZKRES ... Archiv připravil výstavu, ta seznamuje s historií Plzně v ... ... .indd Created Date: 11/10/2015 11:47:00 AM ... Archiv připravil výstavu, ta seznamuje s historií Plzně v letech 1788 až 1918. Historii západočeské metropole představuje výstava v mázhauzu plzeňské radnice, expozice s názvem „Plzeň v období velkých změn (1788 - 1918)" seznamuje s dějinami Plzně, hospodářským a politickým vývojem, zaměřuje se také na kulturu, architekturu, náboženský a politický život. Koná se u příležitosti vydání druh ... Kniha "Dějiny města Plzně 2" ... . Koná se u příležitosti vydání druhého dílu třísvazkové publikace Dějiny města Plzně, která se již brzy objeví na pultech knihkupectví. Svým obsahem výstava časově navazuje na expozici z loňského roku a první díl Dějin města Plzně, který vyšel v dubnu 2014. Připravil ji Archiv města Plzně, potrvá do 26. října. První svazek Dějin města Plzně. Do roku 1788, který zpracoval kolektiv devatenácti autorů, představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na nejstarší dějiny Plzně. Neopomíjí ani prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a její kontinuitu s dějinami Nové Plzně. Koná se u příležitosti vydání druhého dílu třísvazkové publikace Dějiny města Plzně, která se již brzy objeví na pultech knihkupectví. Svým obsahem výstava časově navazuje na expozici z loňského roku a první díl Dějin města Plzně, který vyšel v dubnu 2014. Připravil ji Archiv města Plzně, potrvá do 26. října. První svazek Dějin města Plzně. Do roku 1788, který zpracoval kolektiv devatenácti autorů, představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na nejstarší dějiny Plzně. Neopomíjí ani prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a její kontinuitu s dějinami Nové Plzně. Druhý svazek projektu Dějiny města Plzně, který je zaměřen především na 19. století, je opět kolektivní monografií, na níž se podílelo 19 autorů tentokrát zejména z plzeňských paměťových institucí. Publikace však přesahuje dolní i horní časový mezník 19. století....