Bezplatná online knihovna

Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2017
VELIKOST NA SOUBOR: 4,15
ISBN: 978-80-246-3621-4
JAZYK: čeština
AUTOR: Jiří Skopal,
CENA: ZDARMA

Užijte si čtení Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice Jiří Skopal, knih epub zdarma

Popis:

Učební text Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice je určen studentům hudební výchovy všech typů studia na pedagogických fakultách a doktorandům v oboru hudební teorie a pedagogika s cílem orientovat je v základních etapách vědeckovýzkumné práce a připravit je po stránce metodologické na řešení závěrečné práce s výzkumným zaměřením. Učebnice poskytuje mezioborové i specifické informace k celé šíři aktivit – od činností studijního rázu (stanovení problému, osvojení technik informační přípravy, teoretické uchopení řešeného tématu) přes činnosti organizační a výzkumné povahy k sepsání závěrečné výzkumné zprávy z hlediska strukturální a obsahové výstavby, formálních náležitostí a vědeckého stylu. Velká pozornost je věnována uplatnění výzkumných metod ve specifických podmínkách hudebně výchovné praxe a systematice tištěných i elektronických informačních zdrojů.

...ogice Váňová, Hana Skopal, Jiří. Učební text "Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice" je určen studentům hudební výchovy všech typů studia na pedagogických fak ... Pedagogika - uniknihy.sk ... ... Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku 1 poptávka Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice (vysokoškolská učebnice) 269 Kč Formální a transcendentální logika - Husserl Edmund . Rok vydání: 2007 Počet stran: 328 Formát: Vázaná Dílo Formální a transcendentální logika, uveřejněné v roce 1929, je posledním dílem o logice, kterému mohl dát defini ... Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice - Jiří ... ... . Rok vydání: 2007 Počet stran: 328 Formát: Vázaná Dílo Formální a transcendentální logika, uveřejněné v roce 1929, je posledním dílem o logice, kterému mohl dát definitivní podobu ještě Husserl sám. Učební text "Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice" je určen ...-15% 150,-128,- Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice Váňová Hana - Skopal Jiří. Učební text "Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice" je určen ... -15% 220,-187,- ... Na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze se specializuje na výuku didaktiky hudební výchovy, hudební psychologie a metodologie výzkumu v hudební pedagogice. Celoživotně se věnuje otázkám rozvoje dětské hudební kreativity, jejího propojení s rozvojem intonačních dovedností (tzv. tvořivé intonace ... Hudební psychologie pro učitele; Praktická homeopatie - Využití dvanácti biochemických solí; Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí; Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice; Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ; Rozvíjíme hudební dovednosti dětí Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. VÁŇOVÁ Hana. dostupnost neznámá. 220 Kč. Učební text Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice je určen studentům hudební výchovy... Knihy Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice-- autor: Skopal Jiří, Váňová Hana Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice-- autor: Skopal Jiří, Váňová Hana Terapie ve speciální pedagogice-- autor: kolektiv a, Müller O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice-- autor: Maňák Josef, Švec Vlastimil, Janík Tomáš Doporučená literatura. Vybranou základní i rozšiřující literaturu jsem se pokusila rozčlenit do několika kategorií, v zásadě ale musíme počítat s tím, že jednotlivé oblasti se v mnohém překrývají a nelze k nim přistupovat izolovaně. Knihy Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice-- autor: Skopal Jiří, Váňová Hana Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice-- autor: Skopal Jiří, Váňová Hana Terapie ve speciální pedagogice-- autor: kolektiv a, Müller O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice-- autor: Maňák Josef, Švec Vlastimil, Janík Tomáš Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha 2002. SKOPAL, J. - CHROBÁK, M.: Soutěžní vystoupení sboru Jitříčko. Soutěžní festival Harmonia Mundi.. Resume. To Top. Subscribe to the newsletter. Do not fill optional. E-mail . Subscribe to newsletter. E-kniha Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice Jiří Skopal, Hana Váňová Naša cena: 6,00 € E-kniha Náročné otcovství Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová Učební text Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice je určen studentům hudební výchovy všech typů studia na pedagogických fakultách a doktorandům v oboru hudební... Uložit ke srovnání Učební text "Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice" je určen studentům hudební výchovy všech typů studia na pedagogických fakultách a doktorandům v oboru hudební teorie a pedagogika s cílem orientovat ... Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Žák, Vojtěch. Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému. Stevanović, Ena. ADHD - variabilita v dětství a dospělosti. Ptáček, Radek Ptáčková, Hana. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Váňová, Hana Skopal, Jiří. Školní ... z okolních základních škol. Shodují se v tom, že dnešní d ěti tém ěř nezpívají, mají malý zájem o hudbu a v hudební výchov ě špatn ě prospívají. Dále tvrdí, že je velmi t ěžké v žácích vzbudit zájem o výuku hudební výchovy a vymyslet nápl ň hodiny, která by je obohacovala a n ěco nového jim p řinesla....